Informasjon, veiviser

Hjerte- og lungeredning (gjenoppliving) på barn og spedbarn

Temaside om Korona

Illustrasjoner

Munn til munn metode, innblåsningsteknikk

1. Snu pasienten over i stabilt sideleie

2. Snu pasienten over i stabilt sideleie

3. Snu pasienten over i stabilt sideleie

4. Stabilt sideleie

Hakeløft, åpne luftveier

Forrige side Neste side