Informasjon, veiviser

Hjerte- og lungeredning (gjenoppliving) på voksen person

Temaside om Korona

Når skal gjenoppliving utføres?

 • På person som ikke puster, er bevisstløs og ikke reagerer på tilsnakk eller risting

Sjekk følgende

 • Plan BLÅS er en huskeregel for hva du bør sjekke først: B-bevissthet, L-luftveier, Å-åndedrett, S-sirkulasjon
 • B - bevissthet
  • Er pasienten våken?
   • Rist i pasienten og rop "Hallo - kan du høre meg?"
   • Klip pasienten i huden på armen for å se om vedkommende reagerer på smerte
 • L - luftveier
  • Har pasienten noe i luftveiene som kan hindre pusten?
   • Åpne munnen og se
   • Fjern eventuelt oppkast og andre fremmedlegemer som befinner seg i munn og svelg
   • Ved fastsittende fremmedlegeme - se dok. fremmedlegemer i luftveiene
 • Å - åndedrett
  • Puster pasienten?
   • Lytt etter pustelyd ved å legge øret ned mot pasientens munn. Da vil du også kunne føle luftstrøm hvis vedkommende puster
   • Se etter om brystkassen hever og senker seg
   • Det kan være vanskelig å kjenne etter puls, så ikke bruk verdifull tid på dette hvis du ikke har trening i det
   • Dersom man er helt sikkert på at pasienten puster normalt, kan pasienten
    legges i sideleie - men overvåk pustemønsteret
 • S - sirkulasjon
  • Er det større blødninger?
Forrige side Neste side