Informasjon, veiviser

Hjerte- og lungeredning (gjenoppliving) på voksen person

Temaside om Korona

Hvis pasienten begynner å puste igjen

  • Observer først pasienten liggende på rygg i ett minutt, slik at hjerte- og lungeredning raskt skal kunne gjenopptas om nødvendig
  • Om pasienten har normal pust i ett minutt, skal vedkommende legges i sideleie og observeres nøye (husk plan BLÅS!) fram til ambulansen kommer
  • La eventuelt hjertestarteren stå på, men ikke koble fra elektrodene
Forrige side Neste side