Informasjon, veiviser

Hjerte- og lungeredning (gjenoppliving) på voksen person

Temaside om Korona

Illustrasjoner

  • Stabilt sideleie: Tegning -1-, - 2 -, - 3 - og - 4 -
  • Munn til munn metode, innblåsningsteknikk
  • Hakeløft, åpne luftveier
  • Hjertekompresjon

Kilder

Referanser

  1. Norsk Resuscitasjonsråd. NRR retningslinjer 2021. Grunnleggende hjerte-lungeredning (HLR) til voksne. Publisert 18. juni 2021. nrr.org
Forrige side