Informasjon, veiviser

Førstehjelp ved kramper hos småbarn

De vanligste årskene til kramper hos småbarn er feber, sinne og frykt.

Bakgrunn

 • Kramper er ikke uvanlig blant småbarn i alderen 1-4 år
 • Tilstanden er vanligvis forårsaket av høy feber (feberkramper), sterkt sinne (affektkramper) og frykt
 • Selv om et krampeanfall fortoner seg svært alarmerende, er det vanligvis ufarlig
 • Et enkeltstående kortvarig krampeanfall medfører ingen følger

Typiske symptomer og tegn

 • Varm panne
 • Ryggen stivner og bøyer seg bakover
 • Øynene ruller oppover
 • Barnet kan holde pusten, noe som gjør det blåaktig i ansiktet
 • Kortvarig bevissthetstap

Førstehjelp

 • Plasser puter, tepper eller håndklær rundt barnet for å beskytte det mot å skade seg selv som følge av de plutselige bevegelsene
 • Kjøl ned barnet, men ikke gjør for mye ut av det
 • Fjern klær og sengetøy for å hindre at temperaturen stiger ytterligere
 • Sørg for tilførsel av kjølig, frisk luft
 • Fukt for eksempel et håndkle i lunkent vann og "vask" barnet med den fuktige håndduken
 • Når krampene stanser, kan du legge barnet på siden. Dekk barnet med et laken
 • Ring 113 og spør om råd. Vanligvis vil det ikke være behov for innleggelse, men legetilsyn (legevakt) kan være fornuftig

Ring 113 når

 • Barnet har pustevansker
 • Blir blå
 • Slår hodet før eller under krampeanfallet
 • Er bevisstløs i flere minutter
 • Kan ha spist noe giftig

Vil du vite mer?