Informasjon, veiviser

Munn-til-munn metoden (voksen)

Hvordan utføres munn-til-munn-metoden på en voksen person.

 • Hvis en voksen eller et barn ikke puster, er hjerte-lungeredning (HLR) nødvendig. HLR består av brystkompresjoner og innblåsninger (munn-til-munn) i forholdet 30:2
 • Her omtales teknikken ved munn-til-munn metoden hos voksne

Utførelse av munn-munn

 1. Se etter tegn til liv
  • Sjekk om pasienten reagerer på tilrop og forsiktig risting.
  • Åpne luftveien og sjekk om pusten er normal (se, lytt og føl etter pust i inntil 10 sek.).
  • Sideleie: Bare hvis normal pust i et helt minutt.
 2. Åpne luftveiene
  • Sørg for at den skadedes hode er vippet bakover ved å holde den ene hånden på hans/hennes panne og støtt haken med den andre håndens pekefinger og midtre finger
 3. Pust
  • Klem sammen den skadetes nese
  • Pust dypt inn, forsegl leppene dine over den skadedes munn
  • Blås jevnt inn i munnen i ca. 1 sekund og sjekk at brystkassen hever seg
  • Hvis du ikke kan blåse inn i munnen, lukk den og forsegl leppene dine rundt hans/hennes nese. Etter hver pust må du åpne vedkommendes munn for at luften skal kunne slippe ut av lungene
 4. Bruk ev. en beskyttelsesduk
  • En slik duk kan redusere risikoen for infeksjon når du gir munn-til-munn
  • Plasser ansiktsduken over den skadedes ansikt med åpning over munnen (ev. filter)
  • Klem nesen og pust gjennom filteret
 5. Forsikre deg om at pustingen er effektiv
  • Løft munnen din vekk fra den skadedes munn og se på brystkassen. Hvis brystkassen hever seg når du blåser og synker ned når du fjerner munnen, så utfører du munn-til-munn-metoden korrekt
  • Hvis brystkassen ikke hever seg, må du kontrollere om hodet er langt nok bakover og om du har lukket nesen fullstendig. Forsøk flere ganger
  • Hvis du fortsatt ikke får brystkassen til å heve seg, kan det være et fremmedlegeme i luftveien som stenger for. Følg da anvisningen for fremmedlegeme i luftveiene
 6. Sjekk sirkulasjonen
  • Se, lytt og kjenn etter tegn på sirkulasjon - pusting, bevelser og hosting. Disse kontrollene bør ikke vare lengre enn 10 sekunder
  • Hvis det er tegn til sirkulasjon, fortsett munn-til-munn
  • Hvis det ikke er tegn til sirkulasjon, begynn hjertelungeredning straks (voksen)
 7. Fortsett med munn-til-munn
  • Gi munn-til-munn-hjelp med en frekvens på ca. 10 pust per minutt
  • Sjekk sirkulasjonen påny etter hvert minutt
  • Dersom sirkulasjonen på noe tidspunkt stopper, start med hjertelungeredning
 8. Legg pasienten i stabilt sideleie
  • Hvis den skadede begynner å puste igjen, avvent 1 minutt. Dersom den skadete puster normalt, plasser vedkommende i sideleie
  • Følg med på og registrer vitale tegn regelmessig - bevissthetsnivå, puls, pust - inntil hjelp ankommer

Tilkall hjelp

 • Dersom pasienten ikke puster normalt, eller slutter å puste normalt, ring 113 og skaff hjelp
 • Hvis mulig, få noen andre til å ringe