Informasjon, veiviser

Førstehjelp ved dyrebitt

Hva gjør du dersom du blir bitt av et dyr? Vær forberedt - les våre førstehjelpsråd.

Bakgrunn

 • Skarpe dyretenner kan lage dype bitt som kan skape problemer
 • Rask førstehjelp er nødvendig når huden er gjennomhullet, for å hindre infeksjon
 • Dyrebitt medfører risiko for stivkrampe - og rabies i andre deler av verden

Hvilke dyr biter oftest?

 • Husdyr er skyld i de fleste dyrebitt. Hunder har lettere for å bite enn katter
  • En undersøkelse ved Oslo Kommunale Legevakt viste at 76% av dem som søkte legehjelp for dyrebitt, var bitt av hund, 17% av katt, og 2% av hest
  • Andre aktuelle dyr kan være orm/slange, burfugl, rotte, mus, hamster og ilder.
 • Men kattebitt har større sjanse for å føre til infeksjon (80%)
 • I deler av verden med dårligere sanitære forhold, kan bitt av dyr, særlig ville dyr, kunne gi rabies. I Norge har man ikke hatt tilfeller av rabies på mange, mange år

Hvorfor kan dyrebitt være farlig?

Dype bitt kan gi stivkrampe

 • Stivkrampe kalles også tetanus, og skyldes en gift som produseres av bakterien Clostridium tetani
 • Denne bakterien finnes i jord og hestelort og kan trives særlig godt i dype sår med mye dødt vev
 • Vaksine inngår i barnevaksinsasjonsprogrammet og det anbefales påfyll hvert 10. år
 • Stivkrampe kan vise seg først etter dager eller uker
 • Symptomene ved stivkrampe kan være:
  • Smerte og stivhet i kjeven
  • Vanskeligheter med å åpne munnen (kjevelås)
  • Generell stivhet i ansiktsmuskler
  • Stive kroppsmuskler som fører til bakoverbøy av hodet og svai i ryggen
  • Krampeanfall
  • Svetting, høyt blodtrykk, høy puls, feber, uregelmessig hjerterytme
 • Forøvrig er farene ved dyrebitt stort sett de samme som for andre sår

Førstehjelp

Akuttbehandling

Dersom du eller barnet ditt er bitt av et dyr, følg disse retningslinjene:

 1. Hvis bittet bare så vidt har brutt gjennom huden, behandle det som et mindre sår. Vask såret grundig med såpe og vann. Smør eventuelt på en antibakteriell salve eller krem for å hindre infeksjon og dekk såret med en ren bandasje
 2. Hvis bittet har gitt en dyp punktering av huden, eller huden er stygt opprevet og blør, legg på en bandasje, trykk mot såret for å stanse blødningen og ta kontakt med lege
 3. Hvis det er tegn til infeksjon som hevelse, rødhet, økt smerte eller siving av væske fra såret, ta kontakt med lege umiddelbart
 4. Mistenker du at bittet kan komme fra et dyr som kan overføre rabies (i utlandet), ta kontakt med lege snarest

Videre behandling

 • Dype katte- og hundebitt blir lett betente. Hvis det oppstår en lokal infeksjon (lokal hevelse, smerter, varme) etter et dyrebitt, bør lege oppsøkes for eventuell behandling med antibiotika
 • En sjelden gang kan selv ubetydelige hundebitt overføre bakterier som kan medføre blodforgiftning. Det utvikler seg da høy feber og alvorlige tegn til sykdom. Alle som blir akutt syke med feber i dagene etter at de er blitt bitt av hund, må derfor oppsøke lege straks.
 • Leger anbefaler at du får påfyll med stivkrampevaksine hvert 10. år. Hvis det er mer enn 5 år siden du fikk din siste stivkrampevaksine, og såret et dypt og forurenset, vil legen anbefale en dose med stivkrampevaksine. Helst bør denne vaksinen gis innen 48 timer etter skaden

Tiltak som kan hindre dyrebitt

 • Sørg for god dressering av husdyret
 • Velg et husdyr med godt lynne/gemytt, undersøk stamtavlen
 • Vær snill mot husdyret
 • Unngå voldsom lek, dette kan medføre situasjoner som dyret oppfatter som truende, og da øker faren for bitt

Vil du vite mer?