Tilstand

Stikk av fjesing

Diagnosen

 • Fjesing (Trachinus draco) er en saltvannsfisk som lever langs norskekysten nord til Trondheims-fjorden på 2-15 meters dyp
 • Fjesingfinner (rygg og gjelle) inneholder gifter som er meget smertefulle ved stikk, men sjelden farlige
 • Smertene er ofte lokalisert til hele armen eller benet som er blitt stukket. Smerten når sitt maksimum etter en 1/2 time
 • Enkelte utvikler en generell uvelhetsfølelse som for eksempel kvalme, hodepine og frysninger
 • Det kommer hevelse og misfarging omkring stikket
 • Stikket er sjelden farlig for voksne

Behandling

Generell behandling

 1. Fjern eventuell piggrester, og rens såret
 2. Hold den stukne kroppsdelen i så varmt vann som mulig (40-45 o C), men unngå skoldeskader
  1. Giften ødelegges ved temperaturer på omkring 40 grader, men effektene av giften kan vedvare i mer enn et døgn uten behandling
 3. Fortsett behandlingen til smertene og hevelsen gir seg, dette tar som regel 20-45 minutter

Kontakt lege dersom:

 • Smertene vedvarer til tross for behandlingen
 • Pasienten utvikler redusert allmenntilstand
 • En infeksjon utvikler seg i stikksåret

Kilder