Tilstand

Stikk av fjesing eller dvergfjesing

Diagnosen

Fjesing (Trachinus draco)

Fjesing
Fjesing
 • Saltvannsfisk som lever langs norskekysten nord til Trondheims-fjorden på 2-15 meters dyp. Er som regel 10-25 cm lang
 • Fjesingfinner (rygg og gjelle) inneholder gifter som er meget smertefulle ved stikk, men sjelden farlige
 • Smertene er ofte lokalisert til hele armen eller benet som er blitt stukket. Smerten når sitt maksimum etter en 1/2 time
 • Enkelte utvikler en generell uvelhetsfølelse som for eksempel kvalme, hodepine og frysninger
 • Hevelse og rødme rundt stikkstedet er vanlig. Hevelsen kan spre seg og bli omfattende. Det kan ta lang tid før hevelsen går tilbake. Opptil 10 dager er ikke uvanlig
 • Stikket er sjelden farlig for voksne

Dvergfjesing (Echiichthys vipera)

Dvergfjesing
Dvergfjesing
 • Saltvannsfisk som finnes fra Sør-Norge til Kanariøyene og som særlig utgjør et problem på Middelhavskysten på grunn av høyt antall badegjester
 • Kan leve ned til 150 meter, men ligger gjerne nedgravd i sanden i strandkanten, særlig ved fjære. Er som regel mindre enn 15 cm lang
  • I Danmark er det 10-12 tilfeller av stikk årlig, i Spania er inntil 1000 årlige tilfeller rapportert
  • Første gang observert langs strender i Sør-Norge sommeren 2021
 • Symptomene er som ved stikk av fjesing. Kan i sjeldne tilfeller utløse nekrose ved stikkstedet og ev. respiratoriske eller kardielle problemer
  • Ett dødsfall etter stikk er rapportert
  • For de fleste oppstår ingen vedvarende skade

Behandling

Generell behandling (lik for begge arter)

 1. Fjern eventuelle piggrester, og rens såret
 2. Hold den stukne kroppsdelen i så varmt vann som mulig (40-45o C), men unngå skåldeskader
  1. Giften ødelegges ved temperaturer på omkring 40 grader, men effektene av giften kan vedvare i mer enn et døgn uten behandling
 3. Fortsett behandlingen til smertene og hevelsen gir seg, dette tar som regel 20-45 minutter
 4. Etter avsluttet varmtvannsbehandling stelles og renses såret på vanlig måte
 5. Stivkrampevaksine vurderes (gjelder stikksår generelt)

Kontakt lege dersom:

 • Smertene vedvarer til tross for behandlingen
 • Pasienten utvikler redusert allmenntilstand
 • En infeksjon utvikler seg i stikksåret

Kilder

 • Helsedirektoratet: Giftinformasjonen (tlf. 22591300). Nettside besøkt 22.01.2021.
 • Gorman, L. M., Judge, S. J., Fezai, M., Jemaà, M., Harris, J. B., & Caldwell, G. S. (2020). The venoms of the lesser (Echiichthys vipera) and greater (Trachinus draco) weever fish- A review. Toxicon: X, 6, 100025. https://doi.org/10.1016/j.toxcx.2020.100025
 • Borondo JC, Sanz P, Nogué S, Poncela JL, Garrido P, Valverde JL. Fatal weeverfish sting. Hum Exp Toxicol. 2001 Feb;20(2):118-9. doi: 10.1191/096032701668435659.