Informasjon, veiviser

Slangebitt

Hoggormen er den eneste giftige slangen i Norge, men i andre deler av verden finnes langt mer giftige slanger.

Bakgrunn

 • Hoggorm er den eneste giftige slangen i Norge, minst 30 prosent av hoggormbitt er såkalte "tørre bitt" (uten gift), og ingen reaksjon oppstår
 • I varmere deler av verden finnes flere giftige slanger, og det kan være viktig å få formidlet hvilken slange som står for bittet
  • Forsøk aldri å fange en slange som har bitt, da er sjansen stor for å bli bitt på nytt
  • Et bilde med et digitalt kamera kan være en god løsning
 • For å hindre spredning av slangegift i kroppen bør pasienten og bittstedet holdes i ro

Typiske symptomer og tegn

 • De fleste bitt gir små reaksjoner og er ufarlige, men noen kan reagere kraftig
 • Et eller to punktmerker i huden etter slangebittet
 • Smerte, rødhet og muligens hevelse
 • Alvorlige tilfeller kan føre til
  • Hevelse over hele kroppen
  • Kvalme og brekninger, magesmerter
  • Synsforstyrrelse
  • Svetting
  • Hjertebank, sjokk, svimmelhet
  • Bevisstløshet
 • Alle med symptomer, utover milde reaksjoner rundt bittstedet, skal til sykehus
 • Ta kontakt med lokale helsemyndigheter om du er usikker. Enkelte slangegifter gir ikke symptomer før flere timer etter bittet

Førstehjelp

 • Trekk pasienten unna/sikre skadestedet slik at både pasient og behandler unngår nye slangebitt
 • Få pasienten til å legge seg ned
  • Be vedkommende legge seg ned og være i ro for å forsinke spredningen av gift i kroppen
   • Forsøk å unngå panikk-stemning rundt pasienten. Indre uro øker hastigheten på giftspredningen
  • Ikke gi pasienten mat eller drikke. Alt av legemidler bør unngås inntil man har forsikret seg om at disse ikke har en negativ virkning på pasienten
  • Fjern ringer/klær eller liknende som kan bli vanskelig å fjerne dersom bittstedet blir hovent
  • La bittstedet være i fred. Om man klemmer, skjærer eller suger i bittet forverrer dette skaden
 • Ring 113  
  • Beskriv om mulig slangen slik at sykehuset vet hvilken anti-slangegift som eventuelt skal gis (gjelder særlig i utlandet)
  • Pasienten bør fraktes til et lokalt sykehus så raskt som mulig
  • Ulike slangebitt behandles på ulikt sett, lokal nødtelefonen vil gi riktige råd for området
 • Hold bittstedet i ro
  • Beskytt bittstedet med sammenrullede tepper eller håndkle
 • Hvis pasienten blir bevisstløs
  • Sørg for frie luftveier og at pasienten puster
  • Legg vedkommende i sideleie hvis vedkommende puster. Vær klar til å begynne med gjenoppliving om nødvendig (barn/voksen