Informasjon, veiviser

Blåflekk, bloduttredelse

En bloduttredelse skyldes at det har blødd fra et blodkar under huden. Blødningen vil først være svart og blå, etter hvert antar den en gulaktig farge.

Hva er det?

 • En bloduttredelse oppstår når et slag gjør at det går hull på små blodårer nær hudens overflate
 • Små mengder blod vil da lekke ut under huden
 • Det innestengte blodet viser seg som en flekk eller et område som er svart og blått
 • Noen ganger viser blodet seg som små røde prikker
 • Etter noen dager endrer fargen seg og blir mer gulig som uttrykk for at blodet løser seg opp

Risikogrupper

 • Eldre mennesker og de som tar blodtynnende medisiner (Albyl, klopidogrel, Marevan, DOACs), har lettere for å få bloduttredelser enn andre

Tiltak - mindre skade

 • Dersom ikke huden er brutt, er det unødvendig med en bandasje
 • Men du kan påskynde tilhelingen med noen enkle tiltak:
  • Hev det skadete området de første minuttene/timene etter skaden
  • Legg is eller en kuldepakning mot skadestedet i huden i 10-20 minutter om gangen i en dag eller to etter skaden
  • Eventuelt legg på en komprimerende bandasje

Søk lege dersom

 • Du har uvanlig store og smertefulle bloduttredelser - særlig hvis bloduttredelsen synes å øke i størrelse uten noen god grunn
 • Du har lett for å få blåflekker og du opplever unormale blødninger andre steder, f.eks. fra nesen eller tannkjøttet, eller hvis du oppdager blod i øynene eller i urinen
 • Du tidligere aldri har vært plaget med hudblødninger, men nå brått opplever det gjentatte ganger
 • Du har fått et kraftig blåøye, fordi det kan være skade også på øyet eller hodeskallen

Underliggende sykdom?

 • Overnevnte symptomer og tegn kan være uttrykk for et alvorligere problem, som f.eks. økt blødningstendens på grunn av endringer i blodets levringssystem (koagulasjonssystemet) eller ved underliggende blodsykdom
 • Bloduttredelser som gir vedvarende smerte eller hodepine, kan også være uttrykk for en alvorligere underliggende sykdom og krever medisinsk tilsyn

Vil du vite mer?