Informasjon, veiviser

Alvorlig blødning

Et alvorlig blodtap må kontrolleres så snart som mulig. Slik går du fram:

Situasjonen

 • Et alvorlig blodtap må kontrolleres så snart som mulig
 • Hvis den skadete mister mye blod, kan det oppstå sjokk og vedkommende vil etter hvert miste bevisstheten

Diagnosen

 • Sjekk om det foreligger ytre blødning
  • Synlig blødning? Blødning gjennom klærne?
 • Tegn på innvendig blødning
  • Blødning fra kroppsåpning - øre, nese, munn, endetarm
  • Oppkast eller opphosting av blod
  • Hudbløding over skadestedet
  • Øm og oppsvulmet bukhule
  • Beinbrudd
  • Tørste
  • Kald og klam hud
  • Sjokkutvikling
 • Se etter tegn på sjokk
  • Blekhet, kaldsvetting, kvalme, svimmelhet, vil falle bort
  • Ved sjokk reduseres bevisstheten, pulsen blir hurtigere og svakere, pusten rask og mer overflatisk, pasienten blir blekere

Førstehjelp

 1. Åndedrett
  • Sjekk at pasienten puster normalt
  • Dersom pasienten er bevisstløs og puster normalt, må luftveiene sikres
  • Bevisstløse pasienter som ikke puster, må få hjerte-lunge redning (voksen/barn)
 2. Leie
  • Legg den skadede ned og hev om mulig den skadete legemsdelen over hjertenivå, ellers flatt leie eller sideleie
 3. Fjern ev. skitt og lort fra såret
  • Ikke fjern gjenstander som er stukket inn i den skadede
  • Ikke sonder såret eller forsøk å gjøre mer omfattende rengjøring av såret
  • Din hovedoppgave er å stanse blødningen
 4. Stans blødningen
  • Trykk direkte mot såret med en steril bandasje, et rent tøystykke eller en bit av et klesplagg. Hvis ikke noe annet er tilgjengelig, bruk hånden din
  • Hold trykket til blødningen har stanset. Når den gjør det, bandasjer såret stramt med hefteteip eller en bandasje. Hvis ingenting er tilgjengelig, bruk et rent tøystykke
 5. Hvis blødningen fortsetter
  • Selv om det blør gjennom bandasjen eller det materialet du holder mot såret, ikke fjern det
  • Legg heller på mer absorberbart materiale
  • Hvis blødningen ikke stanser med direkte trykk, prøv å trykke mot pulsåren (arterien) som leverer blodet til området der såret er (et trykkpunkt), eventuelt ved livstruende blødning kan du anlegge en tourniquet (registrer når den ble strammet)
  • Trykkpunkter på armen er på innsiden av overarmen like ovenfor albuen og like nedenfor armhulen
  • Trykkpunkter i beina er i knehasen og i lysken. Klem hovedpulsåren på disse stedene mot beinet. Hold fingrene flate
  • Med den andre hånden fortsetter du å trykke mot selve såret
 6. Immobiliser den skadede kroppsdelen
  • Når blødningen har stanset, immobiliseres den skadede kroppsdelen
  • La bandasjene forbli og få den skadede til sykehus snarest
 7. Ring 113 for medisinsk nødhjelp
 8. Blir den skadete bevisstløs (barn/voksen), må du gjøre deg klar for eventuelt å starte med hjertelungeredning

Vil du vite mer?

 • Førstehjelp ved blødning - for helsepersonell