Informasjon, veiviser

Elektrisk brannskade

Brannskader fra elektriske støt kan være alvorlige, særlig hvis det er en høyvoltsskade. Tilkall medisinsk hjelp. Fjern den skadete fra den elektriske kilden helst etter at strømmen er avslått, eventuelt bruk ikke-strømførende hjelpemiddel -  unngå å få støt selv.

Hva er det?

En elektrisk brannskade kan synes liten, men skaden kan strekke seg dypt ned i vevet under huden. Hvis strømmengden som har passert gjennom kroppen, var stor, kan det medføre alvorlige innvendige forbrenninger og forstyrrelser av hjerterytmen eller hjertestans. Noen ganger kan strømstøtet føre til at du kastes vekk eller faller, noe som kan forårsake beinbrudd eller andre skader.

Kontakt med høyvolts-elektrisitet er vanligvis dødelig.

Førstehjelp

 1. Ring 113 eller tilkall akutt medisinsk hjelp
 2. Mens du venter på medisinsk hjelp, følg disse rådene:
 3. Se først. Ikke rør
  • Vedkommende kan fortsatt være i kontakt med den elektriske kilden. Om du tar på vedkommende, kan du få strømstøt også
  • Slå av den elektriske kilden om det er mulig
 4. Hvis du ikke kan slå av strømmen
  • Må du fjerne kilden fra den tilskadekomne ved å bruke et ikke-ledende objekt, f.eks. papp, plastikk eller et trestykke. Ikke bruk noe metallisk!
  • Du bør samtidig stå på et tørt, isolerende materiale som en plastmatte, en sammenrullet avis, en bok
  • Hvis du fortsatt ikke kan skille den skadete fra den elektriske kilden, prøv om du kan få et rep rundt anklene til vedkommende og trekk han/henne vekk fra kilden
 5. Så snart den tilskadekomne er fri fra elektrisitetskilden, forsikre deg om at han eller hun puster
  • Hvis vedkommende ikke puster, eller du mistenker at luftveiene er blokkerte, start med hjerte-lunge-redning (barn/voksen)
 6. Kjøl ned skaden
  • Hell eventuelt kaldt vann over brannskaden i minst 20 minutter eller inntil den brennende følelsen opphører
  • Fjern forsiktig klær som er nær brannskaden
  • Hold den skadede varm med tepper eller liknende
 7. Dekk brannskaden
  1. Hvis personen puster, kan du dekke brannskadde områder med en steril bandasje eller et rent tøystykke 
  2. Eventuelt kan du dekke brannskaden med kjøkkenfilm (selvklebende plast) eller en ren plastikkpose hvis det er en forbrent fot eller hånd/arm, men ikke legg plasten rundt armen/foten

Høyvoltselektrisitet

Dette er den typen elektrisitet som finnes i kraftlinjer for overføring av store strømmengder. Enhver som overlever kontakt med en slik kraftlinje, vil ha alvorlige brannskader.

Ring 113 eller tilkall akutt medisinsk hjelp !

Be om hjelp fra noen som kan slå av strømmen. Ikke berør eller la noen andre komme i kontakt med den skadete før du er sikker på at strømmen er slått av og isolert. Enhver bør stå minst 18 meter unna, siden høyvoltsstrøm kan "hoppe" en slik distanse. Når det er trygt å gjøre så, vurder den skadete. Vær klar til å begynne med gjenoppliving om nødvendig.

Vil du vite mer?