Informasjon, veiviser

Kjemisk brannskade på huden

Mange kjemikalier som finnes i hjemmet og på arbeidsplassen, kan forårsake alvorlige hudskader. Søk etter medisinsk hjelp snarest ved kjemisk forbrenning på øyet, hendene, føttene, i ansiktet, i lysken eller på setet, eller over et større ledd.

Situasjon

 • Reager alltid raskt med å vaske vekk kjemikaliet og beskytt deg selv når du behandler en skadet person
 • Påse at skyllevannet med kjemikaliet fritt kan renne unna slik at det ikke lager ytterligere skade

Symptomer og tegn

 • Kjemikalier befinner seg nær den skadete
 • Stikkende smerter
 • Misfarging, hevelse og blemmedannelse
 • Sjokk kan oppstå
 • I noen tilfeller kommer skaden tilsyne først flere timer etter eksponeringen

Førstehjelp

 • Ved kjemisk etseskade mot huden:
  1. Fjern årsaken til etsingen ved skylle vekk kjemikaliene fra hudoverflaten med kjølig, rennende vann i minst 20 minutter. Hvis det brennende kjemikaliet er et pulverliknende stoff, børst det av før du begynner å skylle
  2. Fjern klær og smykker som har blitt forurenset med kjemikaliet
  3. Vurder å bruke en lotion for å hindre opptørring og for å mykgjøre huden
  4. Tildekk det forbrente området med en tørr, steril bandasje eller et rent tøystykke
  5. Rens såret igjen i flere minutter dersom den skadede klager over tiltakende brenning etter den første skyllingen
 • Mindre kjemiske etseskader tilheler vanligvis uten ytterligere behandling

Søk medisinsk hjelp snarest

 • Søk medisinsk hjelp umiddelbart dersom:
  • Den skadede har symptomer på sjokk som tegn til besvimelse, uttalt blekhet eller hurtig og overflatisk pust
  • Kjemikaliet har brent seg gjennom det ytterste laget av huden og ført til annengrads forbrenning som er større enn 5-7 cm i diameter
  • Den kjemiske forbrenningen er på øyet, hendene, føttene, i ansiktet, i lysken eller på setet, eller over et større ledd
 • Er du usikker på om et stoff er giftig eller skadelig, ring Giftinformasjonssentralen - 22591300

Vil du vite mer?