Informasjon, veiviser

Førstehjelp ved brannskade

Forbrenning av huden kan anta alle grader fra lett forbrenning til betydelig forbrenning.

Kjerneopplysninger

  • En forbrenning eller skålding av huden kan føre til infeksjon
  • Alvorlige forbrenninger medfører tap av væske som kan lede til sjokk
  • Skålding er forbrenninger som følge av fuktig varme som kokende vann eller steam
  • Når du står overfor en forbrenning, må du reagere raskt for å begrense virkningen av varmen på huden og forhindre at mikrober trenger inn i det forbrente området og forårsaker infeksjon
  • En alvorlig forbrenning trenger umiddelbar sykehusbehandling for å begrense ytterligere skader
Neste side