Informasjon, veiviser

Førstehjelp ved brannskade

Forbrenning av huden kan anta alle grader fra lett forbrenning til betydelig forbrenning.

De minst alvorlige brannskadene er de hvor bare det ytre laget av huden er forbrent.

Hopp til innhold

Kjerneopplysninger

  • En forbrenning eller skålding av huden kan føre til infeksjon
  • Alvorlige forbrenninger medfører tap av væske som kan lede til sjokk
  • Skålding er forbrenninger som følge av fuktig varme som kokende vann eller steam
  • Når du står overfor en forbrenning, må du reagere raskt for å begrense virkningen av varmen på huden og forhindre at mikrober trenger inn i det forbrente området og forårsaker infeksjon
  • En alvorlig forbrenning trenger umiddelbar sykehusbehandling for å begrense ytterligere skader