Informasjon, veiviser

Elektrisk sjokk, strømstøt

Elektriske støt er ufarlige ved små spenninger, men ved økende strømspenning øker faren for alvorlige komplikasjoner.

Hva er det?

 • Mindre elektriske støt er vanlige. De er som regel mer overraskende enn farlige. Men i noen tilfeller kan selv små mengder elektrisitet være livstruende og forårsake bevisstløshet, hjertestans eller pustestans
 • Elektriske sjokk kan også forårsake alvorlige, dype forbrenninger og vevsskader, selv om til og med alvorlige elektriske forbrenninger kan gi kun et mindre merke utenpå huden
 • Faren ved elektrisk støt avhenger av typen strøm, hvor høy spenningen er, hvordan strømmen gikk gjennom kroppen, personens generelle helse og hvor raskt personen behandles

Førstehjelp

 • Hvis du tror noen har vært utsatt for et elektrisk sjokk:
  1. Ring 113 eller tilkall akutt medisinsk hjelp
  2. Se først. Ikke rør. Personen kan fortsatt være i kontakt med den elektriske kilden. Ved å ta på personen kan du også få strømstøt
  3. Slå av den elektriske kilden om mulig. Hvis ikke, bør du flytte kilden vekk fra den tilskadekomne ved hjelp av et ikke-ledende objekt av f.eks. papp, plastikk, tre
  4. Straks personen er fri fra den elektriske kilden, sjekk at personen puster og har puls
   • Hvis pasienten ikke puster normalt, start med hjerte-lunge-redning
   • Hvis personen har besvimt eller er blek og viser andre tegn til sjokk, legg personen ned med hodet litt lavere enn kroppen og med bena hevet
  5. Dekk til større brannskader

Vil du vite mer?