Informasjon

Acetylcystein

Acetylcystein brukes som motgift ved forgiftninger med paracetamol. Men acetylcystein har også vist seg å virke ved en rekke andre tilstander.

Temaside om Korona

Acetylcystein (Acetylcystein®, Bronkyl®, Mukomyst®) er godt kjent som motgift (antidot) ved paracetamolforgiftning1. Midlet brukes imidlertid også ved en rekke andre tilstander der graden av vitenskapelig dokumentasjon varierer sterkt2. Disse anvendelsene stammer fra stoffets evne til å støtte kroppens antioksidant- og nitrogenoksid-systemer under stress, infeksjoner, forgiftninger og inflammatoriske tilstander. Tilskudd med acetylcystein er vist å heve nivået av glutation, kroppens viktigste antioksidant3.

Glutation er avgjørende for kroppens nedbrytning av giftige stoffer og har en sterkt beskyttende effekt på celler4. Ved å motvirke reduksjon i kroppens glutationnivå vil acetylcystein kunne dempe inflammasjon ved kronisk obstruktiv lungesykdom, influensa og idiopatisk lungefibrose. I tillegg er acetylcystein et middel som vier ut blodårene (vasodilatator).

Kroniske luftveissykdommer

Acetylcystein er vist å ha en gunstig effekt på forløpet ved KOLS3, kronisk bronkitt og cystisk fibrose. Det løser opp seigt slim, demper hosteintensiteten og gjør det lettere å bli kvitt slim5. Acetylcystein bremser også progresjonen av sykdommen6, og det gir færre forverrelser7. Dog finnes det studier som ikke kan dokumentere denne effekten8.

Neste side