Informasjon

Acetylcystein

Acetylcystein brukes som motgift ved forgiftninger med paracetamol. Men acetylcystein har også vist seg å virke ved en rekke andre tilstander.

Kontrastindusert nyreskade

Pasienter med nedsatt nyrefunksjon (forhøyet kreatinin) og pasienter med diabetes har økt risiko for kontrastindusert nyreskade (nefropati) ved bildediagnostiske undersøkelser9. En tilstand forbundet med betydelig økt risiko for komplikasjoner og død.

Studier har vist noe sprikende resultater vedrørende forebyggende effekt av acetylcystein når det gjelder kontrastindusert nyreskade, men nyere kvalitetsstudier tyder på at acetylcystein har en slik effekt10-11.

Forrige side Neste side