Informasjon

Acetylcystein

Acetylcystein brukes som motgift ved forgiftninger med paracetamol. Men acetylcystein har også vist seg å virke ved en rekke andre tilstander.

Influensa

En kvalitetsstudie har vist at acetylcystein 600 mg x 2 gitt forebyggende i influensasesongen, dempet symptomene ved influensa hos svakelige, eldre personer12. Flere studier behøves for at vi skal kunne trekke noen sikker konklusjon om effekten av acetylcystein ved influensa.

Forrige side Neste side