Informasjon

Acetylcystein

Acetylcystein brukes som motgift ved forgiftninger med paracetamol. Men acetylcystein har også vist seg å virke ved en rekke andre tilstander.

Andre tilstander

Acetylcystein 600 mg x 3 daglig er vist å ha effekt ved idiopatisk interstitiell lungefibrose13. Behandlingen bremset opp sykdomsutviklingen.

Også ved polycystisk ovariesyndrom har det vist seg at acetylcystein som tillegg til Klomifen ga flere eggløsninger og førte til flere graviditeter.

Acetylcystein er også prøvd ved andre kliniske tilstander uten å vise noen sikker effekt.

Forrige side Neste side