Informasjon, veiviser

Alkohol og medikament forgiftning

Inntak av større mengder alkohol og medikamenter kan forårsake alvorlige fysiske og psykiske reaksjoner. Her kan du lære mer om hvordan du kan bidra med livreddende førstehjelp i akutte tilfeller.

Bakgrunn

 • Inntak av større mengder alkohol og medikamenter kan forårsake alvorlige fysiske og psykiske reaksjoner
 • Vedkommende kan falle og påføres skader
 • Hvis vedkommende ikke er ved full bevissthet, er det en risiko for at vedkommende kan kaste opp, puste inn oppkastet og kveles
 • Fordi alkohol og noen medikamenter utvider hudens blodårer, vil vedkommende tape varme og kunne bli nedkjølt (hypotermi)
 • Selv om det lukter alkohol av vedkommende, behøver ikke det være problemet. Endringer i fysisk og psykisk status kan også skyldes f.eks. hjerneslag, hjerteattakk/hjerteinfarkt, insulinsjokk eller epileptisk anfall.
 • Sentralstimulerende midler som amfetamin, ”speed”, ”whizz”, kokain, crack kan utløse hallusinasjoner, aggitasjon, hjerteinfarkt, livtruende heteslag, høyt blodtrykk, kramper og sirkulasjonssvikt

Typiske symptomer og tegn

 • Lukt av alkohol
 • Ev. lukt av forgiftende stoff
 • Tap av koordinasjon, forvirring
 • Oppblusset ansikt
 • Dyp, støyende pust
 • Sløret bevissthet
 • Ved bevisstløshet kan pusten være overflatisk og pulsen svak
 • Ved inntak av stimulerende preparat kan kroppstemperaturen være økt, og det kan foreligge andre tegn på heteslag

Førstehjelp

 • Tildekk pasienten
  • Hjelp pasienten til å sitte eller ligge ned på et varmt, behagelig sted om mulig
  • Dekk vedkommende med et teppe eller kappe slik at pasienten holder seg varm
 • Se etter forklaringer
  • Se etter tomme medisinglass for å finne ut hva vedkommende har tatt
  • Ta vare på eventuelt oppkast i tilfelle det er behov for å analysere det
 • Behandle eventuelle skader
 • Følg med pasienten
  • Skaff medisinsk hjelp om nødvendig, ring eventuelt 113
  • Registerer regelmessig livsviktige funksjoner som bevissthetsgrad, puls og pust til hjelp kommer

Bruk av stimulerende midler

 • Stimulerende midler som ecstasy og kokain kan føre til hyperaktiv atferd og muligens hallusinasjoner, utmattethet og overoppheting
 • Amfetamin gjør misbrukeren oppspilt, og større doser kan gi hallusinasjoner, høyt blodtrykk, kramper og sirkulasjonssvikt
 • Hvis vedkommende trenger hjelp:
  • Senk kroppstemperaturen ved å plassere vedkommende på et kjølig sted
  • Ikke tildekk vedkommende med teppe da det vil øke kroppstemperaturen
  • Ved alvorlig hypertermi må pasienten bedøves/sederes