Tilstand

Forgiftning og overdose

Bakgrunn

  • Gift er stoffer som kan gi forbigående eller varige skader på kroppen hvis de tas inn i store nok mengder
  • Giftstoffer kan svelges, absorberes eller sprøytes inn gjennom huden eller pustes inn gjennom lungene
  • Virkningen av giften avhenger av hva som er tatt, og hvor mye
Neste side