Tilstand

Forgiftning og overdose

Førstehjelp

Medikamentforgiftning

 1. Når personen er våken
  1. Gi rikelig drikke
  2. Fremkall brekninger
  3. Gi medisinsk kull dersom tilgjengelig
  4. Legg pasienten i sideleie
  5. Transport til lege/sykehus, følg med at pasienten puster
 2. Når personen er bevisstløs, men puster selv
  1. Sørg for frie luftveier
  2. Legg i stabilt sideleie
  3. Transport til lege/sykehus, følg med på pusten
  4. Stopper pasienten å puste - start hjerte-lunge-redning (barn / voksen)

Etseskader, lut og syre

 • Husholdningsprodukter som inneholder syre
  • Eddik, avfettingsmidler, toalettrens, glansemidler til oppvaskmaskin
 • Produkter som inneholder lut (alkalisk væske)
  • Avløpsåpnere, ovnsrensemidler, rengjøringsmidler med ammoniakk
 1. Ved nedsvelging
  • Gi litt drikke - 1-2 dl vann eller melk - straks for å skylle svelg og spiserør, men IKKE fremkall brekninger. Unngå mer drikke da det kan fremkalle brekninger
 2. Tilkall lege. I påvente av hjelp kan du:
  1. Overvåk og legg eventuelt pasienten i stabilt sideleie
  2. Medisinsk kull har ingen effekt
  3. Om mulig bring med deg emballasjen til forgiftningsstoffet
 3. Hos lege/på sykehus 
  • Ventrikkelskylling anbefales generelt ikke, blant annet fordi det kan øke risiko for brekninger og aspirasjon
  • Forsiktig aspirasjon med tynn sonde kan likevel vurderes ved store inntak, spesielt ved systemtoksiske syrer. Kontakt eventuelt Giftinformasjonen for diskusjon
  • Faste til skadeomfanget er avklart. Peroral ernæring kan være kontraindisert i lang tid ved alvorlige skader.
 4. Søl på hud behandles med skylling med mye vann
 5. Ved søl i øyet, se øyeskade
  1. Skyll øyet med vann fra dusj eller spring, hold på minst 15-20 min
  2. Kontakt lege

Alkoholforgiftning

 1. Dersom bevisstløs person
  1. Legg pasient i sideleie og overvåk
  2. Transport til lege/sykehus
 2. Dersom personen lar seg vekke
  1. La tiden arbeide, kroppen skiller selv ut alkoholen

Metanolforgiftning (tresprit)

 1. Transporter til lege eller sykehus
  1. Ved lang transport og tilgang på vanlig alkohol (etanol)
  2. Gi ca en kopp vanlig alkohol, utblandet med vann
 2. Alkoholen forhindrer metanol fra å skade kroppen

Olje og bensin

 1. Gi ½ kopp matolje, fløte eller iskrem hvis mulig
 2. Alternativt gi rikelig med drikke
 3. Transporter til lege eller sykehus
Forrige side Neste side