Tilstand

Forgiftning og overdose

Annen informasjon

 • Forgiftning, acetylsalisylsyre - for helsepersonell
 • Forgiftning, benzodiazepiner - for helsepersonell
 • Forgiftning, etanol (akutt) - for helsepersonell
 • Forgiftning, etylenglykol - for helsepersonell
 • Forgiftning, jern - for helsepersonell
 • Forgiftning, metanol - for helsepersonell
 • Forgiftning, opiater - for helsepersonell
 • Forgiftning, paracetamol - for helsepersonell
 • Forgiftning, tricykliske antidepressiva (TCA) - for helsepersonell

Pasientinformasjon

Når du ringer 113

 • Selv om du er oppskaket, er det viktig at du prøver å opptre behersket og effektivt på telefonen. Følgende huskeliste er grei å ha i bakhodet:
 1. Husk å oppgi hvem som ringer, og hvor du ringer fra
 2. Hva har hendt?
 3. Nøyaktig stedsangivelse, eventuelt avtale møtested
 4. Unngå misforståelser, få meldingen din bekreftet fra den du snakker med
 • GIFTINFORMASJONSSENTRALEN telefon 22 59 13 00 har åpent hele døgnet og kan gi råd og informasjon om forgiftninger
Forrige side