Tilstand

Irukandji syndrom

Kjerneopplysninger

Definisjon

  • Irukandji syndrom er en potensielt livstruende tilstand forårsaket av små kubemaneter som særlig lever i havet utenfor de nordlige deler av Australia
  • Tilstanden forekommer også i andre tropiske strøk, og den virker også å spre seg til subtropiske områder1
  • Irukandji-maneten som har gitt navn til dette syndromet er vanskelig å oppdage. Heldigvis forekommer maneten først og fremst i tynt befolkede områder

Typiske tegn

  • Selve forgiftningen fra maneten oppfattes ikke alltid, men den kan registreres som et lite stikk. Reaksjonen på forgiftningen kommer ofte i løpet av en halv time
  • Symptomer knyttet til frigjøring av katekolaminer (adrenalin) er typisk. Dette gir sterk svette, angst og uro, hurtig puls og høyt blodtrykk2-3
  • Tilstanden gir symptomer som strekker seg fra hodepine, kvalme og sterk smerte til lungeødem og hjertesvikt, og variasjonen i symptomer tilsier at diagnosen trolig er underrapportert4
  • I enkelte tilfeller kan være vanskelig å skille Irukandji syndrom fra dykkersyke (trykkfallssyke)
Neste side