Syndrom

Irukandji syndrom

 • Definisjon:Irukandji syndrom er en potensielt livstruende tilstand forårsaket av en liten kubemanet (ca. 2 cm diameter, fire tentakler)
 • Forekomst: 50-100 tilfeller blir innlagt årlig i Australia
 • Symptomer:Som regel milde, systemiske symptom som følge av katekolamin-stigning (hjertebank, hypertensjon, smerter) etterfulgt av hypotensjon, i sjeldne tilfeller lungeødem og hjertekomplikasjoner
 • Funn:Smerter og hudreaksjon i stikksted. Kan gi utslag på både blodprøver og EKG. 
 • Diagnostikk:Klinisk diagnose, hjerteenzymer og EKG er viktig for å vurdere alvorlighetsgrad 
 • Behandling:Som regel ingen ut over smertelindring, men sykehusinnleggelse og hjerte-/lungebehandling kan bli aktuelt

Kjerneopplysninger

Definisjon

 • Irukandji syndrom er en potensielt livstruende tilstand forårsaket av små kubemaneter som lever i tropiske strøk, først kjent fra utenfor de nordlige deler av Australia1
  • Tilstanden forekommer også i andre tropiske strøk (Thailand, Karibien, USA (Florida og Hawaii)), og den virker også å spre seg til subtropiske områder2
 • Irukandji-maneten som har gitt navn til dette syndromet er vanskelig å oppdage. Heldigvis forekommer maneten først og fremst i tynt befolkede områder

Typiske tegn

 • Selve forgiftningen fra maneten oppfattes ikke alltid, men den kan registreres som et lite stikk. Reaksjonen på forgiftningen kommer ofte i løpet av en halv time. Hudreaksjonen kan ta form som "gåsehud" i stikkområdet
 • Symptomer knyttet til frigjøring av katekolaminer (adrenalin) er typisk. Dette gir sterk svette, angst og uro, hurtig puls og høyt blodtrykk1
 • Tilstanden gir symptomer som strekker seg fra hodepine, kvalme og sterk smerte til lungeødem og hjertesvikt, og variasjonen i symptomer tilsier at diagnosen trolig er underrapportert1
 • I enkelte tilfeller kan være vanskelig å skille Irukandji syndrom fra dykkersyke (trykkfallssyke)
Neste side