Informasjon, veiviser

Hjernehinnebetennelse

Hjernehinnebetennelse er en livstruende tilstand som kan forekomme i alle aldersgrupper og som trenger umiddelbar behandling.

Bakgrunn

 • Hjernehinnebetennelse er en alvorlig sykdom som kan ramme hvem som helst uansett alder, og som trenger umiddelbar behandling
 • Sykdommen skyldes betennelse med virus eller bakterier i hinnene som dekker hjernen
 • Det er mange symptomer og tegn, men ikke alle er tilstede på samme tid
 • Uten snarlig behandling kan sykdommen føre til alvorlige skader som døvhet og hjerneskade, og sykdommen kan være dødelig

Typiske symptomer og tegn

 • Høy feber og åpenbart syk
 • Apati, reagerer ikke på omgivelsene
 • Stiv nakke - den syke klarer ikke å få haken ned på brystet
 • Hodepine
 • Nedsatt matlyst, kvalme, brekninger
 • Reagerer på sterkt lys
 • Får ikke øyekontakt
 • Kramper
 • Eventuelt utslett

Hos spedbarn kan det i tillegg være

 • Barnet tar ikke til seg næring
 • Skriking
 • Hevelse over de myke delene av skallen

Vurdering av utslett

 • Utslettet ved smittsom hjernehinnebetennelse (meningokokkmeningitt) har følgende karakteristika:
  • Det forsvinner ikke, avblekes ikke, når du presser et glass mot utslettet
  • Små røde eller rosa flekker på størrelse med en penneprikk sprer seg utover i løpet av minutter til få timer
 • Utslettet kan opptre sent i forløpet av sykdommen, eller det behøver ikke å opptre i det hele tatt
 • Utslettet er vanskelig å se når huden er mørk

Førstehjelp

 • Tilkall legevakt, eventuelt ring 113
  • Hvis du mistenker at det foreligger hjernehinnebetennelse
  • Ikke vent til alle overstående symptomer og tegn foreligger
 • Stell om den syke
  • Bidra til å kjøle ned, berolige den syke - tørk pannen med en fuktig klut
 • Forverring av tilstanden
  • Hvis tilstanden forverrer seg etter at lege har sett til den syke, må dere få lege til å se på den syke på nytt igjen snarest

Vil du vite mer?