Informasjon, veiviser

Førstehjelp ved hjernerystelse

Hjernerystelse skyldes vanligvis et slag mot hodet som "ryster" hjernen på innsiden av hodeskallen. Tilstanden kan imidlertid også skyldes en indirekte skade, som det å lande tungt på bena.

Bakgrunn

 • Den skadete vil være fortumlet og forvirret, men vanligvis bare i noen få minutter
 • Noen hjernerystelser kan føre til bevissthetstap, men de fleste gjør det ikke
 • Et bevissthetstap som varer lengre enn 30 sekunder, bør vurderes av lege
 • Ved lette hjernerystelser hender det ofte at legen vurderer det som unødvendig med innleggelse. Spesielt gjelder det dersom det ikke har vært bevisstløshet
 • Husk at du alltid skal mistenke ryggmargsskade ved større hodeskader
 • Dersom den skadete senere klager over symptomer som hodepine eller forstyrret syn, bør vedkommende søke lege
 • Det er ingen påvisbar skade eller blødning i hjernen ved hjernerystelse.
  • Men diagnosen hjernerystelse kan ikke stilles før forløpet er avklart, og det eventuelt er foretatt legeundersøkelse, eventuelt med CT av hjernen

Bedømmelse av alvorlighetsgrad av hodeskade

 • Minimal hodeskade
  • Ikke bevissthetstap
 • Lett hodeskade
  • Kortvarig (< 5 min) bevissthetstap eller amnesi/ nedsatt hukommelse eller nedsatt reaksjonsevne
 • Moderat hodeskade
  • Eller bevissthetstap > 5 min, eller fokalnevrologiske utfall
 • Alvorlig hodeskade

Typiske symptomer og tegn

 • Hodeskade
 • Kort periode der den skadete er fortumlet og forvirret
 • Svimmelhet
 • Kvalme
 • Kortvarig hukommelsestap
 • Hodepine
 • Bevissthetstap?

Førstehjelp

 1. Få den skadete til å sette seg eller legge seg ned
 2. Sjekk bevissthetsnivået
  • Er den skadete våken og reagerer normalt på deg? Hvis ja, er den skadete ved full bevissthet
  • Reagerer den skadete på stemmen din, svarer på enkle spørsmål og utfører enkle kommandoer?
  • Reagerer den skadete på smerte?
  • Den skadete reagerer overhodet ikke. Vedkommende er bevisstløs. Gjør deg klar til å starte gjenoppliving om nødvendig (barn/voksen)
 3. Behandle eventuelle andre skader
 4. Hvis den skadete ikke kommer seg helt i løpet av kort tid
  • Eventuelt at tilstanden forverrer seg
  • Eventuelt at det foreligger andre alvorlige skader
  • Ring 113
 5. Hold deg ved den skadete
  • Når den skadete har kommet seg, sørg for at en pålitelig person er sammen med den skadete i noen timer
  • Dersom ulykken har skjedd under en idrettsaktivitet, ikke la vedkommende fortsette med aktiviteten
  • Det kan også være fornuftig å spørre om medisinsk råd vedrørende når den skadete kan gjenoppta idrettsaktiviteten
 6. Søk medisinsk hjelp
  • Tilrå den skadete å søke medisinsk hjelp hvis han/hun senere blir plaget med vedvarende hodepine, kvalme og brekninger, synsforstyrrelser eller overdreven søvnighet
 • Personer med lett, moderat eller alvorlig hodeskade skal vurderes av lege, og det vil være aktuelt å foreta en CT-undersøkelse av hjernen

Hjernerystelse i idrett

 • En idrettsutøver som man mistenker har vært utsatt for en hjernerystelse, skal umiddelbart tas ut av spill for å minimere risikoen for ytterligere skade1
 • Utøveren bør ikke tilbake i spill før vedkommende er blitt adekvat vurdert av lege med erfaring i å diagnostisere og behandle personer med hjernerystelse
 • Yngre idrettsutøvere bør behandles mer konservativt, det vil si vente lengre før de tar opp igjen idrettsaktiviteten. Det er vist at yngre utøvere trenger lengre tid på å komme seg etter en hjernerystelse
 • En person som nylig har hatt en hjernerystelse, er i større risiko for å få en ny hjernerystelse med alvorligere følger. Denne risikoen er størst de første 10 dagene etter en hjernerystelse

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

 1. Giza CC, Kutcher JS, Ashwal S, et al. Summary of evidence-based guideline update: Evaluation and management of concussion in sports: Report of the Guideline Development Subcommittee of the American Academy of Neurology. Neurology Jun 11;80(24):2250-7. PMID: 23508730. PubMed