Informasjon, veiviser

Hjernerystelse, førstehjelp

Hjernerystelse skyldes vanligvis et slag mot hodet som "ryster" hjernen på innsiden av hodeskallen. Tilstanden kan imidlertid også skyldes en indirekte skade, som det å lande tungt på bena.

Temaside om Korona

Bakgrunn

 • Den skadete vil være fortumlet og forvirret, men vanligvis bare i noen få minutter
 • Noen hjernerystelser kan føre til bevissthetstap, men de fleste gjør det ikke
 • Et bevissthetstap som varer lengre enn 30 sekunder, bør vurderes av lege
 • Ved lette hjernerystelser hender det ofte at legen vurderer det som unødvendig med innleggelse. Spesielt gjelder det dersom det ikke har vært bevisstløshet
 • Husk at du alltid skal mistenke ryggmargsskade ved større hodeskader
 • Dersom den skadete senere klager over symptomer som hodepine eller forstyrret syn, bør vedkommende søke lege
 • Det er ingen påvisbar skade eller blødning i hjernen ved hjernerystelse.
  • Men diagnosen hjernerystelse kan ikke stilles før forløpet er avklart, og det eventuelt er foretatt legeundersøkelse, eventuelt med CT av hjernen

Bedømmelse av alvorlighetsgrad av hodeskade

 • Minimal hodeskade
  • Ikke bevissthetstap
 • Lett hodeskade
  • Kortvarig (< 5 min) bevissthetstap eller amnesi/ nedsatt hukommelse eller nedsatt reaksjonsevne
 • Moderat hodeskade
  • Eller bevissthetstap > 5 min, eller fokalnevrologiske utfall
 • Alvorlig hodeskade

Typiske symptomer og tegn

 • Hodeskade
 • Kort periode der den skadete er fortumlet og forvirret
 • Svimmelhet
 • Kvalme
 • Kortvarig hukommelsestap
 • Hodepine
 • Bevissthetstap?

Førstehjelp

 1. Få den skadete til å sette seg eller legge seg ned
 2. Sjekk bevissthetsnivået
  • Er den skadete våken og reagerer normalt på deg? Hvis ja, er den skadete ved full bevissthet
  • Reagerer den skadete på stemmen din, svarer på enkle spørsmål og utfører enkle kommandoer?
  • Reagerer den skadete på smerte?
  • Den skadete reagerer overhodet ikke. Vedkommende er bevisstløs. Gjør deg klar til å starte gjenoppliving om nødvendig (barn/voksen)
 3. Behandle eventuelle andre skader
 4. Hvis den skadete ikke kommer seg helt i løpet av kort tid
  • Eventuelt at tilstanden forverrer seg
  • Eventuelt at det foreligger andre alvorlige skader
  • Ring 113
 5. Hold deg ved den skadete
  • Når den skadete har kommet seg, sørg for at en pålitelig person er sammen med den skadete i noen timer
  • Dersom ulykken har skjedd under en idrettsaktivitet, ikke la vedkommende fortsette med aktiviteten
  • Det kan også være fornuftig å spørre om medisinsk råd vedrørende når den skadete kan gjenoppta idrettsaktiviteten
 6. Søk medisinsk hjelp
  • Tilrå den skadete å søke medisinsk hjelp hvis han/hun senere blir plaget med vedvarende hodepine, kvalme og brekninger, synsforstyrrelser eller overdreven søvnighet
 • Personer med lett, moderat eller alvorlig hodeskade skal vurderes av lege, og det vil være aktuelt å foreta en CT-undersøkelse av hjernen

Hjernerystelse i idrett

 • En idrettsutøver som man mistenker har vært utsatt for en hjernerystelse, skal umiddelbart tas ut av spill for å minimere risikoen for ytterligere skade1
 • Utøveren bør ikke tilbake i spill før vedkommende er blitt adekvat vurdert av lege med erfaring i å diagnostisere og behandle personer med hjernerystelse
 • Yngre idrettsutøvere bør behandles mer konservativt, det vil si vente lengre før de tar opp igjen idrettsaktiviteten. Det er vist at yngre utøvere trenger lengre tid på å komme seg etter en hjernerystelse
 • En person som nylig har hatt en hjernerystelse, er i større risiko for å få en ny hjernerystelse med alvorligere følger. Denne risikoen er størst de første 10 dagene etter en hjernerystelse

Vil du vite mer?

 • Hodeskade, alvorlig
 • Hjerneskade, førstehjelp
 • Hodeskader og hjernerystelse
 • Hva er hjernerystelse?

Kilder

Referanser

 1. Giza CC, Kutcher JS, Ashwal S, et al. Summary of evidence-based guideline update: Evaluation and management of concussion in sports: Report of the Guideline Development Subcommittee of the American Academy of Neurology. Neurology Jun 11;80(24):2250-7. PMID: 23508730. PubMed