Informasjon, veiviser

Førstehjelp ved hjerneskade

Et tungt slag mot hodet kan medføre blødning på innsiden av skallen eller hevelse i de skadete delene av hjernen.

Bakgrunn

 • En skade på hjernen kan oppstå umiddelbart etter en hodeskade, noen få timer senere eller endog dager senere
 • Dette forstyrrer hjernens normale aktivitet og kan føre til en svært alvorlig, livstruende tilstand
 • Mistenk alltid en ryggmargsskade hos en person som har pådratt seg en kraftig hodeskade
 • En hjerneskade kan også skyldes et hjerneslag, hjernesvulst eller infeksjon
 • En mild traumatisk hjerneskade kan forårsake forbigående dysfunksjon av hjernecellene. En alvorligere traumatisk hjerneskade kan føre til små blødninger, skadet hjernevev, større blødninger og annen fysisk skade av hjernen som kan resultere i varige komplikasjoner eller død
 • Den skadete vil vanligvis trenge umiddelbar medisinsk eller kirurgisk hjelp

Symptomer og tegn på hjerneskade

Lett traumatisk hjerneskade

 • Fysiske symptomer
  • Tap av bevissthet noen sekunder til få minutter
  • Ikke bevissthetstap, men en tilstand der man er omtumlet, forvirret eller desorientert
  • Hodepine
  • Kvalme eller brekninger
  • Slapphet eller søvnighet
  • Vansker med å sovne
  • Sover mer enn normalt
  • Svimmelhet eller tap av balanse
 • Sensoriske symptomer
  • Sløret syn, ringing i ørene, dårlig smak i munnen eller endret luktesans
  • Var for lys eller lyd
 • Kognitive eller mentale symptomer
  • Hukommelses- eller konsentrasjonsproblemer
  • Stemningsendring eller stemningsskiftninger
  • Følelse av depresjon eller angst

Moderat til alvorlig hjerneskade

 • Kan ha de samme symptomene som ved mild hjerneskade, men kan utvikle seg videre
 • Fysiske symptomer
  • Tap av bevissthet fra flere minutter til timer
  • Vedvarende hodepine eller hodepinse som forverrer seg
  • Gjentatte brekninger eller kvalme
  • Rykninger eller kramper
  • Utvidet pupille på det ene eller begge øyne
  • Klar væske som renner ut av nese eller øre
  • Våkner ikke opp fra søvn
  • Svakhet og nummenhet i fingre og tær
  • Svakhet og/eller lammelse av den ene siden av kroppen eller ansiktet
  • Støyende pusting
  • Tap av koordinasjon
  • Høy temperatur og hektisk, rødt ansikt
 • Kognitive eller mentale symptomer
  • Uttalt forvirring
  • Agitasjon, kranglete eller annen uvanlig atferd
  • Sløret tale
  • Koma eller andre forstyrrelser av bevisstheten

 Hjerneskade hos barn

 • Spedbarn og småbarn med hjerneskade vil ikke ha språk til å fortelle om hodepine, sensoriske problemer, forvirring og liknende symptomer
 • Endrede spise/amme-vaner
 • Vedvarende gråt og ikke mulig å trøste
 • Uvanlig eller lett irritabel
 • Endringer i oppmerksomhetsevnen
 • Endringer i søvnvanene
 • Lei seg eller deprimert
 • Tap av interesse for leker og aktiviteter

Førstehjelp

 • Ring 113 etter ambulanse
 • Få den skadete til å sitte eller ligge ned
 • Registrer regelmessig livsviktige funksjoner som bevissthetsnivå, puls og pust inntil hjelp ankommer
 • Ved bevisstløshet
  • Om mulig bør du la den skadete bli liggende i den posisjonen du fant vedkommende
  • Åpne luftveiene ved å stå på kne bak den skadetes hode, hold hendene under kjevevinkelen på begge sider og trekk kjeven opp uten å bøye på nakken. Vær klar til å starte gjenoppliving (barn/voksen) om nødvendig
  • Dersom den skadete puster og du må forlate vedkommende for å ringe, må du få vedkommende over i sideleie. Vær oppmerksom på risikoen for ryggmargsskade når du snur den skadete. Snuoperasjonen bør derfor skje med minst mulig bevegelse i nakke og rygg
 • Ev. informasjon om skademekanismen
  • Hvordan skjedde ulykken?
  • Mistet personen bevisstheten?
  • Hvor lenge var personen bevisstløs?
  • Observerte du endringer i oppmerksomhetsnivå, tale, koordinasjon eller andre tegn på skade?
  • Hvor på hodet eller andre deler av kroppen ble personen truffet/skadet?
  • Hvor kraftig var skaden? Hva traff hodet? Hvor høyt var fallet? Ble vedkommende kastet ut av en bil?
  • Ble personen kastet rundt, filleristet?

Vil du vite mer?