Informasjon, veiviser

Hjerneslag

Et hjerneslag inntrer når blodtilførselen til en del av hjernen blokkeres og hjernevev får for lite blod. Det kan skyldes blodpropp som kommer fra for eksempel hjertet eller blodpropp som dannes på stedet eller sjeldnere blødning.

Hjerneslag, hva er det?

 • Et hjerneslag inntrer når blodtilførselen til hjernen endres og hjernevev får for lite blod
 • Hjerneceller starter å dø innen 4 minutter etter at de har mistet sin livsviktige tilførsel av næringsstoffer (særlig oksygen) - en prosess som fortsetter over de neste timene
 • Dette er en livstruende tilstand og hjelp må tilkalles snarest
 • Mekanisme
  • Blodpropp som danner seg på stedet (trombose), er den vanligste formen for hjerneslag (80-85%) - symptomer kommer i løpet av minutter til timer
  • Blodpropp som kommer fra et annet sted og tetter igjen en blodåre i hjernen (emboli) (utgjør 20-25% av alle slag) - symptomer kommer i løpet av sekunder til minutter
  • Blødning (10-15%) - symptomene inntrer i løpet av sekunder
 • Snarlig hjelp er livsviktig!
  • Jo raskere hjelp blir gitt, jo mindre vil skaden kunne bli. Hvert sekund teller
  • Jo lengre et hjerneslag forblir ubehandlet, jo større skade og funksjonstap
  • Vellykket behandling avhenger av hvor raskt pasienten kommer under behandling
 • Risikofaktorer for hjerneslag er:
  • Høy alder
  • Høyt blodtrykk
  • Tidligere hjerneslag
  • Røyking
  • Diabetes
  • Hjertesykdom

Alarmsignaler

 • Tegnene nedenfor kan være uttrykk for et hjerneslag eller for et forbigående anfall av nedsatt blodtilførsel til deler av hjernen (TIA, "drypp")
 • Ta kontakt med lege umiddelbart dersom:
  • Tap av taleevnen eller vansker med å snakke eller å forstå tale
  • Plutselig svakhet eller nummenhet i ansiktet
  • Plutselig svakhet i arm eller bein på en side av kroppen
  • Plutselig dunkelhet, synsforstyrrelser eller tap av syn, særlig hvis det bare er på det ene øyet
  • Uforklarlig svimmelhet, ustødighet eller plutselig fall, særlig hvis det er ledsaget av noen av de andre symptomene
  • Plutselig, kraftig hodepine - "som et lyn fra klar himmel" - uten forklarlig årsak

Førstehjelp

 • Ved førstegangs hendelse skal alle innlegges sykehus snarest
 • Ring 113 eller tilkall akuttmedisinsk hjelp
 • Påse at pasienten puster, legg eventuelt vedkommende i sideleie

Vil du vite mer?

Animasjoner