Informasjon, veiviser

Hodeskade, alvorlig

Alvorlige hodeskader kan være livstruende og krever umiddelbar medisinsk behandling.

Mistenk alltid en ryggmargsskade hos en person som har pådratt seg en kraftig hodeskade.

Hopp til innhold

Bakgrunn

 • De fleste hodeskader er små og krever ikke sykehusinnleggelse
 • Ethvert slag mot hodet kan gi kraniebrudd og/eller hjernerystelse eller blødning på innsiden av skallen, noe som kan føre til klem og trykk mot hjernen
 • Tilstanden kan være livstruende
 • Mistenk alltid en ryggmargsskade hos en person med en større hodeskade
 • Ring 113 eller tilkall akuttmedisinsk hjelp dersom noen av følgende tegn foreligger:

Sjekk følgende symptomer og tegn

 • Periode med bevisstløshet? Hvor lenge?
 • Gul, blodblandet væske som renner ut fra øre eller nese?
 • Bloduttredelse rundt øyelokkene eller på den hvite delen av øyet?
 • Blødende hodebunn?
 • Skade som gjør at en ser inn på hodeskallen?
 • Forstørrede pupiller eller pupiller med ulike størrelser?
 • Uvanlig langsom puls?

Når tilkalle hjelp (ring 113)

 • Alvorlig hode eller ansiktsblødning
 • Bevissthetsnivå er endret, selvom det bare er forbigående
 • Svart og blå misfarging rundt øynene eller bak ørene
 • Den skadede puster ikke
 • Den skadede er forvirret
 • Ved tap av balanse
 • Ved svakhet eller manglende evne til å bruke en arm eller en fot

Førstehjelp ved akutt, alvorlig hodeskade

 • Sørg for at den skadede personen ligger, ev. med hode og skuldre lett hevet
 • Unngå å bevege på den skadedes nakke
 • Sørg for frie luftveier ved å stå på kne bak den skadetes hode, hold hendene under kjevevinkelen på begge sider og trekk kjeven opp uten å bøye på nakken
 • Stans eventuelle blødninger med bandasje eller et rent tøystykke
 • Observer at den skadedes bevissthetstilstand ikke endres (forverres)
 • Slutter den skadede å puste, må det umiddelbart settes i gang hjertelungeredning (barn/voksen)

Vil du vite mer?