Informasjon, veiviser

Førstehjelp ved alvorlig hodeskade

Alvorlige hodeskader kan være livstruende og krever umiddelbar medisinsk behandling.

Bakgrunn

 • De fleste hodeskader er små og krever ikke sykehusinnleggelse
 • Ethvert slag mot hodet kan gi kraniebrudd og/eller hjernerystelse eller blødning på innsiden av skallen, noe som kan føre til klem og trykk mot hjernen
 • Tilstanden kan være livstruende
 • Mistenk dessuten alltid en ryggmargsskade hos en person med en større hodeskade
 • Ring 113 eller tilkall akuttmedisinsk hjelp dersom noen av følgende tegn foreligger:

Sjekk følgende symptomer og tegn

 • Periode med bevisstløshet? Hvor lenge?
 • Gul, blodblandet væske som renner ut fra øre eller nese?
 • Bloduttredelse rundt øyelokkene eller på den hvite delen av øyet?
 • Blødende hodebunn?
 • Skade som gjør at en ser inn på hodeskallen?
 • Forstørrede pupiller eller pupiller med ulike størrelser?
 • Uvanlig langsom puls?

Når tilkalle hjelp (ring 113)

 • Alvorlig hode- eller ansiktsblødning
 • Alltid ved bevissthetstap, selvom det bare er forbigående
 • Svart og blå misfarging rundt øynene eller bak ørene
 • Den skadede puster ikke
 • Den skadede er forvirret
 • Ved tap av balanse
 • Ved svakhet eller manglende evne til å bruke en arm eller en fot

Førstehjelp ved akutt, alvorlig hodeskade

 • Sørg for at den skadede personen ligger, ev. med hode og skuldre lett hevet
 • Unngå å bevege på den skadedes nakke
 • Sørg for frie luftveier ved å stå på kne bak den skadetes hode, hold hendene under kjevevinkelen på begge sider og trekk kjeven opp uten å bøye på nakken
 • Stans eventuelle blødninger med bandasje eller et rent tøystykke
 • Observer at den skadedes bevissthetstilstand ikke endres (forverres)
 • Slutter den skadede å puste, må det umiddelbart settes i gang hjertelungeredning (barn/voksen)

Vil du vite mer?