Informasjon, veiviser

Fiskekrokskade

Fjerning av fiskekrok vil ofte kreve legehjelp.

Situasjon

 • Når en fiskekrok har satt seg godt fast i huden, bør man ofte behandles av lege
 • Under transport: Legg en bandasje på for å unngå at kroken hekter seg opp i andre gjenstander
 • En fiskekrok som sitter fast i huden, bærer med seg en risiko for infeksjon

Førstehjelp

 1. Få pasienten til å sette seg ned
 2. Kutt fiskesnøret så nær kroken som mulig
 3. Bygg opp med kompresser rundt fiskekroken slik at du kan bandasjere over kroken uten å presse den dypere ned i huden

Fjerning av kroken

 • Hvis fiskekroken fjernes av lege, kan legen sette lokalbedøvelse
 • Hvis spissen på kroken ikke er synlig, må du presse kroken ned i huden på en slik måte at spissen kommer over hudoverflaten igjen
 • Klipp av den delen av fiskekroken som har mothake, og trekk kroken tilbake og ut
 • Rens såret og ha på en steril sårbandasje
 • Vurder behovet for stivkrampevaksine
  • Hvis du ikke har fått stivkrampe-vaksine i løpet av de siste 5 årene, vil legen anbefale en påfyllsdose. Helst bør en påfyllsdose gis innen 48 timer etter skaden