Informasjon, veiviser

Sårskader

Sårskader kan være av ulike typer. Kompliserte sår innebærer skader på dypereliggende strukturer som blodårer, nerver, sener.

Hva menes med sår?

Inndeling av sår

 • Enkle sår der kun huden eller slimhinnen er ødelagt.
 • Kompliserte sår omfatter dypereliggende strukturer - større blodårer, nerver, sener, indre organer og eventuelt knokler.

Sårtyper

 • Rifter og skrubbsår
  • Dette er overflatiske hudavskrapninger som vanligvis etterlater seg ubetydelig arrdannelse
 • Snittsår/kuttsår
  • Disse kan blø sterkt og har ofte skarpe, sprikende kanter. Selve blødningen virker rensende, og sårene er som regel ganske rene
 • Stikksår
  • Forårsakes av kniv, spiker, glassbiter, piggtråd eller lignende. Innstikksåret kan være nokså lite, men såret kan likevel gå dypt inn i kroppen og omfatte indre organer. Faren for infeksjon er stor på grunn av forurensninger som sitter dypt
 • Knusningssår
  • Med dette menes sår forårsaket av stumpe slag mot kroppen. Sårkantene er uregelmessige og opprevne, og vevet er knust og blodig. Det er stor fare for infeksjon i slike sår
 • Skuddsår
  • Skuddsår kan se veldig forskjellige ut, avhengig av våpenkaliber og hastigheten på kula. Hvis kula treffer et bein, sprenges beinet i stykker. Skuddsårets inngangsåpning kan være liten og innsunket mens utgangssåret ofte er stort og opprevet. Granatsplinter medfører en kombinasjon av knusningssår og skuddsår
Neste side