Informasjon, veiviser

Sårskader

Vil du vite mer?

  • Akuttbehandling av sårskader - for helsepersonell
  • Sårskader - for helsepersonell

Kilder

Referanser

  1. Fernandez R, Griffiths R. Water for wound cleansing. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 2. Art. No.: CD003861. DOI: 10.1002/14651858.CD003861.pub3. DOI
Forrige side