Informasjon, veiviser

Førstehjelp ved astma

Et astmaanfall skyldes at luftveiene i løpet av kort tid blir trange.

Bakgrunn

 • Et astmaanfall skyldes at luftveiene blir trange og forårsaker hvesing og pustevansker
 • Anfallet kan utløses av et stimulus, for eksempel støv, eller anfallet kommer uten noen forklarlig grunn
 • De fleste med astma bruker en inhalator som bidrar til å gjøre luftveiene mindre trange

Typiske symptomer og tegn

 • Pustevansker, særlig ved utpusting
 • Hvesende hoste
 • Angst og uro
 • Blåfarging av lepper og ansikt
 • Slitenhet
 • Vansker med å snakke på grunn av tungpusthet

Førstehjelp

 • Berolige
  • Forbli rolig og berolige pasienten
  • Hjelp vedkommende med å finne inhalatoren, hvis han/hun har en sådan
  • Oppfordre vedkommende til å puste langsomt og dypt
 • Gjør situasjonen mest mulig behagelig
  • Få pasienten til å slappe av i en mest mulig behagelig posisjon. Oftest vil det være at vedkommende sitter lett fremoverbøyd med armene hvilende på en fast flate, f.eks. på en stolrygg
  • Hvis anfallet ikke har begynt å slippe taket innen 3 minutter, be vedkommende ta en ny dose av inhalatoren
 • Ring 113 og tilkall ambulanse
  • Ved et alvorlig anfall der pasienten har vansker med å snakke
  • Når det ikke har tilkommet bedring innen 5 minutter etter bruk av inhalator
  • Hvis pasienten begynner å bli utslitt
  • Hvis dette er det første alvorlige astmaanfallet
 • Oppfølging
  • Hjelp pasienten til å bruke inhalatoren hvert 5.-10. minutt mens dere venter på ambulansen
 • Ved bevisstløshet
  • Hvis pasienten mister bevisstheten, må du sørge for frie luftveier (hodet bøyd godt bakover) og sjekke pusten
  • Hvis pasienten puster, legg han/henne i sideleie
  • Om nødvendig gjør deg klar til gjenoppliving (barn/voksen)
  • Registrer regelmessig livsviktige funksjoner som grad av reaksjon (bevissthet), puls og pust inntil hjelp kommer

Vil du vite mer?