Informasjon, veiviser

Akuttsituasjoner ved diabetes (førstehjelp)

Ved diabetes kan akutte situasjoner ved både for lavt og for høyt blodsukker forekomme. Lær førstehjelpsrådene i disse akuttsituasjonene her.

Temaside om Korona

Bakgrunn

 • En person med diabetes er ute av stand til å produsere den riktige mengden av insulin i kroppen
 • Insulin er et hormon som kontrollerer hvor mye sukker det er i blodet
 • For mye insulin gir et unormalt lavt blodsukker (hypoglykemi)
 • For lite insulin gir et unormalt høyt blodsukker (hyperglykemi)
 • Begge tilstander kan være alvorlige

Førstehjelp ved uklar diagnose, våken pasient

 • Både høyt og lavt blodsukker kan gi forvirringstilstander der vedkommende person ikke samarbeider eller kan gjøre rede for hva som er problemet
 • I utgangspunktet er det vanskelig å avgjøre om en person med diabetes og forvirringstilstand har for høyt eller for lavt blodsukker
 • Dersom du ikke har erfaring med diabetes, eller ikke har mulighet til å få målt blodsukker
  • anta at pasienten har for lavt blodsukker
  • det er livreddende å gi sukker i en eller annen form ved lavt blodsukker
  • dersom det i ettertid viser seg at pasienen hadde for høyt blodsukker, vil det ekstra sukkeret som ble gitt, ikke gjøre noen skade
 • Tilfør sukker på en av følgende måter:
  • Tilby sukkerholdig, søt drikke slik som melk, saft, juice, brus, sportsdrikk
  • Tilby søtsaker/ druesukkertabletter, eventuelt melis (mange personer med diabetes har med seg "nødmat" i vesken, i jakkelommen el.l.)

Førstehjelp ved bevisstløshet

 • Sørg for frie luftveier og sjekk at vedkommende puster
 • Legg vedkommende i sideleie hvis han/hun puster
 • Gjør deg klar for gjenoppliving om nødvendig (barn/voksen)
 • Ring 113 og tilkall ambulanse
 • Ikke gi noe gjennom munnen
  • En bevisstløs person som ikke reager på stimulering (roping og risting) mangler beskyttelsesreflekser og skal ikke få sukker gjennom munnen. Tiltak:
   • Varsle 113
   • Hold åpen luftvei og legg pasient i sideleie og observer pusten
 • Se om personen det gjelder har med seg en glukagonsprøyte (orange boks med påskriften GlucaGen® HypoKit)
  • Sprøyten skal settes i låret
  • Du får veiledning fra operatøren på nødnummeret 113 for å få satt sprøyten
 • Registrer regelmessig livsviktige funksjoner som grad av reaksjon (bevissthet), pust og puls inntil hjelp kommer

For lavt blodsukker (hypoglykemi)

Typiske symptomer og tegn

 • Opptrer først og fremst hos pasienter som bruker insulin
 • Svetter - kald, klam og blek hud
 • Kraftig puls og hjertebank
 • Sultfølelse, svakhet, vil besvime
 • Forvirring og reagerer dårlig på tiltale
 • Overflatisk pust

Førstehjelp til våken pasient når du vet at blodsukkeret er lavt

 • Gi sukkerrik drikke eller mat
  • Be vedkommende sette seg ned
  • Gi søt drikke eller noe søtt å spise
 • Be vedkommende hvile
  • Etter som vedkommende begynner å føle seg bedre, kan du gi mer mat eller drikke
  • Vedkommende må ta det med ro
  • Kanskje bør pasienten i ettertid konferere med legen sin om behandlingen

For høyt blodsukker (hyperglykemi)

Typiske symptomer og tegn

 • Person med diabetes, særlig blant personer som bruker insulin
 • Tørr hud
 • Dyp, tung pust. Rask puls
 • Pusten lukter aceton (samme lukt som av neglelakkfjerner)
 • Ekstrem tørste
 • Vedkommende kan være uklar og forvirret og kan til slutt miste bevisstheten

Førstehjelp til våken pasient når du vet at blodsukkeret er høyt

 • Ring 113 og tilkall ambulanse
 • Du bør ikke sette insulin uten at du har erfaring med dette
  • For lavt blodsukker er alltid mer alvorlig enn for høyt blodsukker
  • Du risikerer å gjøre stor skade dersom du setter for mye insulin eller dersom det viser seg at vedkommende ikke hadde for høyt blodsukker
 • Registrer regelmessig livsviktige funksjoner som grad av reaksjon (bevissthet), pust og puls inntil hjelp kommer