Informasjon, veiviser

Fremmedlegeme som er nedsvelget

De fleste nedsvelgede gjenstander passerer gjennom fordøyelseskanalen uten å skape problemer, men i noen få tilfeller kan det oppstå alvorlige komplikasjoner.

Førstehjelp

 • Hvis du eller ditt barn svelger ned et fremmedlegeme, vil det vanligvis (80-90 prosent) passere gjennom fordøyelseskanalen uten å skape problem
 • Dog kan noen fremmedlegemer bli hengende fast i spiserøret eller lengre nede i fordøyelsessystemet
 • Hvis et fremmedlegeme svelges, kan det være nødvendig å fjerne det, særlig hvis det:
  • Er en spiss gjenstand - må fjernes raskt før det får skadet spiserøret eller slimhinnen i spiserøret
  • Er et lite "knapp-liknende" batteri som du f.eks. finner i en kalkulator. De kan ganske raskt forårsake lokale vevsskader og bør fjernes snarest
  • Flere småmagneter er svelget ned
 • Dersom et nedsvelget fremmedlegeme blokkerer luftveiene:
  • Bruk Heimlichs manøver til å forsøke å fjerne objektet hvis pasienten har pustevansker
  • Tilkall akuttmedisinsk hjelp
 • Uavhengig av hva som er svelget ned, bør helsepersonell kontaktes for en vurdering

Vil du vite mer?