Informasjon, veiviser

Matinfeksjon og matforgiftning

Kraftige matinfeksjoner skyldes som regel mat bedervet med bakterier, eventuelt som har produsert giftstoffer.

Symptomer og tegn på matforgiftning avhenger av forurensningskilden.

Hopp til innhold

Hva er det?

 • All mat inneholder små mengder med bakterier. Men når mat blir håndtert dårlig, kokes for lite eller lagres utilfredsstillende, kan bakterier formere seg i så store mengder at det kan forårsake sykdom - eventuelt at de danner giftstoffer
 • Parasitter, virus og kjemikalier kan også forurense mat, men slike kilder til matinfeksjon eller magetarmsykdom er uvanlige
 • Symptomer og tegn på matforgiftning avhenger av forurensningskilden. Vanligvis inntrer diaré, kvalme, magesmerter og noen ganger brekninger i løpet av timer etter inntak av forurenset mat
 • Om du spiser bedervet mat, vil følgende faktorer avgjøre hvorvidt du blir syk: Type mikrobe, mengden du har fått i deg, din alder og din helse
 • Risikogrupper er:
  • Eldre mennesker. Når du blir eldre, vil ikke immunsystemet ditt reagere like raskt og effektivt mot infeksiøse organismer
  • Spedbarn og småbarn. Deres immunsystem er ikke fullt utviklet enda
  • Mennesker med kroniske sykdommer. F.eks. med diabetes eller multippel sklerose, eller pasienter som er under cellegift- eller strålebehandling, kan ha svekket immunrespons
 • Matforgiftning inntrer i løpet av 1 til 6 timer og går vanligvis over innen 24 timer

Førstehjelp

 • Om du får matforgiftning:
  • Hvil deg og drikk rikelig med væske
  • Bruk ikke antidiaré-midler fordi de kan forsinke elimineringen av bakterier fra systemet ditt
  • Tilstanden blir vanligvis bra av seg selv
 • Tilkall akuttmedisinsk hjelp dersom
  • Du har kraftige symptomer, som vandig diaré som blir blodig i løpet av 24 timer
  • Du tilhører en høyrisiko-gruppe
  • Du mistenker botulisme (meget sjelden)
   • Botulisme er en mulig dødelig sykdom som skyldes inntak av et giftstoff som dannes av visse bakteriesporer i maten. Finnes oftest i hjemmelaget hermetisert mat og rakfisk. Symptomene kommer gjerne 12-36 timer etter inntak av den bedervede maten og kan bestå av symptomer som hodepine, synsforstyrrelser, muskelsvakhet og eventuelt lammelser

Vil du vite mer?