Informasjon, veiviser

Matinfeksjon og matforgiftning

Kraftige matinfeksjoner skyldes som regel mat bedervet med bakterier, eventuelt som har produsert giftstoffer.

Hva er det?

 • All mat inneholder små mengder med bakterier. Men når mat blir håndtert dårlig, kokes for lite eller lagres utilfredsstillende, kan bakterier formere seg i så store mengder at det kan forårsake sykdom - eventuelt at de danner giftstoffer
 • Parasitter, virus og kjemikalier kan også forurense mat, men slike kilder til matinfeksjon eller magetarmsykdom er uvanlige
 • Symptomer og tegn på matforgiftning avhenger av forurensningskilden. Vanligvis inntrer diaré, kvalme, magesmerter og noen ganger brekninger i løpet av timer etter inntak av bedervet mat
 • Om du spiser bedervet mat, vil følgende faktorer avgjøre hvorvidt du blir syk: Type mikrobe, mengden du har fått i deg, din alder og din helse
 • Risikogrupper er:
  • Eldre mennesker. Når du blir eldre, vil ikke immunsystemet ditt reagere like raskt og effektivt mot infeksiøse organismer
  • Spedbarn og småbarn. Deres immunsystem er ikke fullt utviklet enda
  • Mennesker med kroniske sykdommer. F.eks. med diabetes eller multippel sklerose, eller pasienter som er under cellegift- eller strålebehandling, kan ha svekket immunrespons
 • Matforgiftning inntrer i løpet av 1 til 6 timer og går vanligvis over innen 24 timer

Førstehjelp

 • Om du får matforgiftning:
  • Hvil deg og drikk rikelig med væske
  • Bruk ikke antidiaré-midler fordi de kan forsinke elimineringen av bakterier fra systemet ditt
  • Tilstanden blir vanligvis bra av seg selv
 • Tilkall akuttmedisinsk hjelp dersom
  • Du har kraftige symptomer, som vandig diaré som blir blodig i løpet av 24 timer
  • Du tilhører en høyrisiko-gruppe
  • Du mistenker botulisme (meget sjelden)
   • Botulisme er en mulig dødelig sykdom som skyldes inntak av et giftstoff som dannes av visse bakteriesporer i maten
   • Finnes oftest i hjemmelaget hermetisert mat og rakfisk
   • Symptomene kommer gjerne 12-36 timer etter inntak av den bedervede maten og kan bestå av symptomer som hodepine, synsforstyrrelser, muskelsvakhet og eventuelt lammelser

Vil du vite mer?