Informasjon, veiviser

Etseskade på øyet

Etseskader på øyet gir umiddelbart smerter, sterk tåreflod, rødt og hovent øye.

Temaside om Korona

Situasjon

  • Hvis den skadete har fått et kjemikalium inn på øyet, vil det forårsake sterk tåreflod og det omgivende området vil raskt hovne opp
  • Ofte vil den skadete ikke være i stand til å åpne øyet
  • Vær rask med å vaske vekk kjemikaliet fra øyet

Førstehjelp

  • Hvis et kjemikalium skvetter inn på øyet ditt, skyll øyet umiddelbart med vann
  • Enhver kilde med klart drikkendes vann er godt nok
  • Det er viktigere å begynne og skylle enn å finne sterilt vann
  • Ved å skylle med vann vil kjemikaliet fortynnes
  • Fortsett å skylle i minst 20 minutter, særlig hvis øyet har vært utsatt for et rengjøringsmiddel som inneholder ammoniakk
  • Etter at du er ferdig med å skylle øyet grundig, lukk øyelokket og dekk det med en løs, fuktig bandasje
  • Søk så øyeblikkelig medisinsk hjelp

Vil du vite mer?