Informasjon, veiviser

Alvorlig øyeskade

Skader av øyet kan få alvorlige konsekvenser dersom det ikke behandles snarest.

Bakgrunn

 • Selv mindre øyeskader skal undersøkes straks av lege for å hindre synstap
 • Det er viktig at den skadete holder seg i ro under og etter behandling

Diagnosen

 • "Blåveis"
  • Etter slag eller skade mot øyeområdet
 • Fremmedlegemer på øyet
  • Rusk, støv, splinter o.l på øyet
  • Metallsplinter kan sjelden/ikke fjernes på egenhånd
 • Etseskade
  • Søling av kjemikalier på øyet
 • Skade inn i øyet
  • Fremmedlegemer som trenger inn i øyet
 • Stump skade mot øyet
  • Kraftig slag med stump gjenstand, trafikkulykke el.l. som kan medføre brudd i bein rundt øye og som skader øyet

Førstehjelp

 1. Hold den skadete i ro
  • Ved alvorlig øyeskade bør den skadete legge seg ned på ryggen, ev. med en pute under hodet
  • Be vedkommende om ikke å bevege øynene fordi det kan forverre skaden
  • Berolige den skadete
 2. Dekk øyet
  • Ta på engangshansker om mulig
  • Dekk det skadde øyet med en gaskompress
 3. Tilkall ambulanse ved å ringe 113

Skade inn i øyet

 • Alvorlig tilstand som kan føre til varig synstap, må til sykehus straks
 • Legg kompress og bandasje over begge øyne
  • Prøv å ikke røre ved gjenstanden som står i øyet
  • Snakk med den skadede og hold vedkommende rolig

Stump skade mot øyet

 • Øyet blir ofte lammet og man kan ikke bevege det
 • Er en alvorlig skade og den skadete skal rett til sykehus

Illustrasjoner

Blødning i øyet etter stump skade
Blødning i øyet etter stump skade