Tilstand

Førstehjelp ved drukning

Ved ulykker gjelder det å handle raskt.

Situasjon

 • Drukningsulykker oppstår som regel etter at noen har falt i vannet eller har svømt i kaldt vann eller sterk strøm
 • Kaldt vann kan gjøre svømming vanskelig og/eller forårsake nedsvelging av vann
 • Ikke sett ditt eget liv i fare ved å forsøke å redde en annen person

Fjerning ut av vannet

 • Den druknede bør løftes ut av vannet i horisontalt leie (liggende)
  • Forhindrer at væske kommer ned i lungene dersom den nesten-druknede kaster opp
  • Sirkulasjonen kan bryte sammen når den nesten-druknende løftes ut av vannet pga. endrede trykkforhold, der blodet forsvinner fra vitale organer. Dette kan muligens forebygges ved at den ulykkesrammede løftes opp liggende

Diagnosen

 • Person som er våken, men er sterkt nedkjølt
 • Person som er bevisstløs, men puster og har puls
 • Person som er bevisstløs, ikke har pust og ikke har puls

Behandling

Sterkt nedkjølt person (våken)

 1. Ta av vått tøy og skift til tørre og varme klær, ev. varme ulltepper
 2. Søk ly for nedbør og vind
 3. Drikk varm, gjerne sukkerholdig drikke

Bevisstløs person som puster og har puls

 1. Ta av våte klær og bre rundt med varme ulltepper/varme klær
 2. Legg pasienten i stabilt sideleie
 3. Tilkall hjelp - nødnummer 113
 4. Ikke forlat personen, pass på at pust og puls er bra

Bevisstløs person uten pust og puls

 1. Tilkall hjelp - ring 113
 2. Fjern klær fra brystkassen
 3. Start hjerte-lunge-redning
  • Sjekk at det er frie luftveier. Ikke forsøk å fjerne sjøvann fra luftveiene, det krever et sug. Tang og annet materiale fjernes med fingrene
  • Deretter 5 innblåsninger
  • Hjertekompresjon med frekvens 100/min dersom personen ikke reagerer på innblåsningene
  • Fortsett med 30 trykk mot brystet, 2 innblåsninger osv.
   • Det er fortellinger om enkeltepisoder hvor pasienter har overlevd uten hjerneskade etter opphold under vann på opp mot en time

Innleggelse i sykehus

 • Den ulykkesrammede bør innlegges i sykehus til observasjon etter en drukning

Illustrasjoner

Annen informasjon

 • Drukning - for helsepersonell
 • Drukning - for legfolk
 • Medisinsk nødnummer er 113

Når du ringer 113

 • Selv om du er oppskaket, er det viktig at du prøver å opptre behersket og effektivt på telefonen. Følgende huskeliste er grei å ha i bakhodet
 1. Husk å oppgi hvem som ringer, og hvor du ringer fra
 2. Hva har hendt?
 3. Nøyaktig stedsangivelse, eventuelt avtale møtested
 4. Unngå misforståelser, få meldingen din gjentatt