Informasjon, veiviser

Skade ved fastklemming

Situasjon

 • Fastklemming skyldes vanligvis at noe har ramlet ned på/over en person, eller det har vært en bilulykke hvor en skadet person sitter klemt fast
 • Skaden kan innbefatte bruddskader og/eller indre eller utvendig blødning
 • Hvis den skadete har ligget klemt fast over lengre tid, kan kroppsvev - særlig muskulatur - være skadet. Når trykket fjernes, kan den skadete gå i sjokk
 • Ved langvarig inneklemming kan giftstoffer hope seg opp i det knuste vevet, og hvis giftstoffene frigis brått til sirkulasjonen, kan det i verste fall føre til nyreskade

Fastklemt mindre enn 15 minutter

 1. Fjern gjenstanden som klemmer fast personen
 2. Behandle skaden
  • Dekk eventuelt sår med steril bandasje og press fast mot såret for å kontrollere eventuell blødning
  • Immobiliser eventuelle beinbrudd
  • Behandle eventuelt sjokk
  • Ring 113 etter ambulanse
 3. Observer den skadete
  • Registrer regelmessig livsviktige funksjoner hos den skadete - bevissthetsnivå, puls, pust - inntil hjelp kommer

Fastklemt lengre enn 15 minutter

 • Frigjør om mulig den skadete
 • Vær oppmerksom på risikoen for at den skadete kan gå i sjokk
 • Opptre rolig og trøst den skadete
 • Registrer regelmessig livsviktige funksjoner hos den skadete - bevissthetsnivå, puls, pust - inntil hjelp kommer