Informasjon, veiviser

Ulykke: Overvåkning av livsviktige tegn

Slik sjekker du puls, pust og bevissthetsnivå mens du venter på ambulansen.

Selv om man ideelt sett bør overvåke puls, pust og bevissthetsnivå, kan det for den uerfarne ofte være vanskelig å måle pulsen. Hvis så er tilfelle, anbefales det å droppe å følge med pulsen. Konsentrer deg heller om å følge med pust og bevissthetsnivå.

Situasjon

 • Mens du venter på ambulansen, er det viktig å følge med på den skadetes pustefunksjon, puls og bevissthet
 • Disse livsviktige tegnene vil hjelpe deg å vurdere om tilstanden er stabil, forverrer seg, bedrer seg eller om det foreligger et spesifikt problem
 • Det kan også være nødvendig å sjekke kroppstemperaturen
 • Skriv om mulig ned funnene dine og intervallene mellom hver måling og gi informasjonen til ambulansepersonellet eller helsepersonellet

Sjekk pusten

 • Det normale antall åndedrag hos voksne er 12-16 og hos små barn 20-30 per minutt
 • Lytt til den skadetes pust, følg med på hvordan brystet hever og senker seg, og tell antall åndedrag i løpet av 1 minutt
 • Hos små barn lønner det seg å legge hånden på barnets brystkasse og kjenne pusten
 • Lytt etter tegn på pustevansker eller uvanlige lyder
 • Noter følgende detaljer:
  • Hastighet - antall åndedrag per minutt
  • Dybde - dyp eller overflatisk pust
  • Kvalitet - lett, vanskelig, smertefull
  • Støy - stille eller besværet pust

Sjekk puls

 • Dette er som nevnt, ikke alltid lett. Pulskontroll ved slike omstendigheter krever ofte trening og erfaring. Man kan lett føle sin egen puls, spesielt hvis den skadde er nedkjølt og eller har svak puls
 • Normal puls hos voksne er 60-80 slag per minutt. Hos veltrente yngre voksne er pulsen langsommere, og hos barn er den mye raskere - opptil 140 slag per minutt
 • Sjekk pulsen til en skadet person på halsen (carotis) eller ved håndleddet (radialis)
 • Hos spedbarn er det lettest å finne pulsen i overarmen (brachialis)
 • Når du sjekker pulsen til en skadet person, bør du bruke fingrene og ikke tommelen (fordi den har sin egen puls) og press lett nedover for å kjenne slagene
 • Noter følgende detaljer:
  • Hastighet - antall slag per minutt
  • Styrke - om pulsen er sterk eller svak
  • Rytme - om pulsen er regelmessig eller uregelmessig

Sjekk bevissthetsnivå

 • Vurder den skadedes bevissthetsnivå og sjekk det med jevne mellomrom for å bedømme om tilstanden bedrer seg eller forverrer seg:
  1. Våken og reagerer normalt - pasienten er ved full bevissthet
  2. Reagerer på tilsnakk - reagerer på stemmen din, svarer på enkle spørsmål, adlyder enkle kommandoer
  3. Reagerer på smerte
  4. Reagerer ikke på noen form for kontakt - betyr at pasienten er bevisstløs. Vær klar til å begynne med gjenoppliving (barn/voksen)

Temperaturmåling

 • Normal kroppstemperatur er rundt 37°C
 • Høyere temperatur skyldes vanligvis infeksjon, mens lavere temperatur (hypotermi) skyldes at vedkommende har vært utsatt for kulde og/eller fuktig vær
 • Bruk av termometer sikrer nøyaktig temperaturmåling
 • Det finnes ulike typer termometer: Kvikksølv, digitalt, øre-termometer
 • Rektaltemperatur er foretrukket måling under ideelle betingelser