Informasjon

Hvordan opptre på et ulykkessted?

På et ulykkessted er det viktig at noen tar ansvar for å lede arbeidet inntil profesjonelle ankommer. Ved ulykker er det viktig å handle raskt, og vite hva du bør gjøre.

En må ta ledelsen inntil kvalifisert hjelp kommer

 • Få oversikt over situasjonen og tilkall hjelp!
 • Sikre skadestedet.
  • Sett fram varseltrekant og slå på varselblinkere
  • Sørg for at ikke flere blir involvert i ulykken
  • Bring de skadede i sikkerhet dersom fare for brann/eksplosjon
  • Støtt opp kjøretøy som kan velte
  • Hold nysgjerrige personer unna
 • Organiser arbeidet - fordel arbeid
 • Gi livreddende førstehjelp
  • Se til at alle puster - hold frie luftveier
  • Stans blødninger
  • Velg riktig leie
  • Eventuelt start gjenoppliving

Varsling - nødnumre: 110 - brann, 112 - politi, 113 - ambulanse

Hvem

 • Navn, telefonnummer, hvor det ringes fra

Hva

 • Hva har hendt, antall skadde, alvorlige skader, fastklemte personer, drukning?

Hvor?

 • Nøyaktig stedsangivelse
 • Få bekreftet at meldingen er forstått

Undersøkelse av den bevisstløse

 • Prøv å få kontakt. Rist i personen - men vær forsiktig dersom det kan foreligge nakkeskade - klyp
 • Stabilisering av nakke skal ikke prioriteres ved livløshet og behov for å gi fri luftvei og/eller gi HLR
 • Sjekk pust
 • Løft kjeven frem og bøy hodet bakover
 • Legg kinnet over personens munn og nese og lytt/føl etter pust
 • Se også etter bevegelser av brystkassen
 • Sjekk puls. Kjenn etter puls ved siden av adamseplet

Førstehjelp hos bevisstløs

Bevisstløs som puster selv

 • Legges i sideleie, sikre frie luftveier
 • Kontroller jevnlig pust og puls

Bevisstløs som ikke puster, men har puls

 • Bøy hodet bakover og haken frem
 • Utfør munn-til-munn-metode
 • Kontroller at brystet hever seg ved innblåsning
  • La luften strømme ut og kontroller at brystet senker seg
 • Foreta 10 innblåsninger pr. minutt
  • Kontroller personens puls etter hver 10. innblåsning

Bevisstløs som mangler pust og puls

 • Start med hjerte-kompresjon
  • Trykk brystkassen ned 5-6 cm pr. kompresjon
  • Trykk 30 ganger med en hastighet som tilsvarer ca. 100 ganger i minuttet
 • Fortsett med to innblåsninger munn-til-munn, deretter 30 kompresjoner osv (2:30)

Gjenoppliving av barn

 • Dekk munn og nese med egen munn
 • Blås forsiktig
 • Komprimer på brystkassen med en hånd
  • Bruk to fingre på spedbarn
 • Foreta en innblåsning etter hver 15. (to livreddere) eller 30. (en livredder) kompresjon

Våken person med store skader

 • Ved mistanke om indre blødning og ved store blodtap
  • Legg person flatt
  • Ikke gi drikke eller mat
 • Ytre blødning
  • Hold det blødende stedet høyt
  • Legg trykk direkte mot det blødende stedet med en kompress
  • Legg trykkforbinding direkte på det blødende stedet
 • Hold personen varm

Det er lov å være redd!

Vil du vite mer?

 • Rygg- og nakkeskader
 • Bevisstløs - over 8 år
 • Bevisstløs - under 8 år
 • HLR - over 8 år
 • Sårskader