Informasjon, veiviser

Førstehjelp på ulykkessted

Dette gjør du når du ankommer et ulykkessted:

Situasjonen

 • Du har vært med i en ulykke eller du kommer til et ulykkessted
 • Dine første oppgaver er å
  • Ring Medisinsk nødtelefon - 113 - og følg deres veiledning mens hjelpen er på vei
  • Sikre ulykkesstedet
  • Vurdere skadene
  • Bestemme hva som må gjøres
 • Ta umiddelbart på deg/dere gule markeringsvester
 • Sette opp varseltrekant minst 50 meter fra ulykkesstedet
  • Ved ulykker bak sving eller bakketopp, plasser varseltrekant på andre siden av uoversiktlig veistykke
 • Påse at du ikke setter deg selv i fare når du kommer til ulykkesstedet. Sjekk røyk, brann, farlige kjemikalier
 • Hvis ulykkesstedet innebærer åpenbare farer for deg, må du vente til nødhjelpspersonell kommer - ambulanse, politi, ev. brannvesen
  • Hold tilskuere unna

Dine oppgaver

 • Forhold deg til eventuelle farer
 • Vurder ulykken
 • Ring Medisinsk nødtelefon - 113 - og følg deres veiledning mens hjelpen er på vei
 • Få hjelp fra andre
 • Gi førstehjelp

Førstehjelp

 1. Gjør området trygt
  • Vurder om det er farefullt å nærme seg ulykkesstedet
  • Hvis det er trygt, vurder eventuelle tilskadekomne
  • Hvis det ikke er trygt, eller hvis det er en stor ulykke - f.eks. bilkollisjon mellom flere biler eller en brann - ring nødhjelpstelefon 113
 2. Vurder tilskadekomne
  • Avklar hvor mange som er kommet tilskade
  • Finn ut hvem som er mest alvorlig skadet - sjekk de som ikke gir lyd fra seg først, de kan være bevisstløse
  • Foreta en første vurdering av de skadete
  • Dersom en skadet person er bevisstløs, gjør deg klar til å begynne gjenoppliving (legfolk: barn/voksen, helsepersonell: barn/voksen)
 3. Skaff hjelp
  • Hvis noen av de skadete er alvorlig skadet, ring medisinsk nødnummer 113 og fortell hvor mange skadete det er
  • Om mulig, få en annen person til å ringe mens du driver førstehjelp
 4. Gi førstehjelp
  • Hvis en skadet person er bevisstløs, gjør en grundig vurdering
  • Sørg for at pasienten får puste fritt
  • Behandle livstruende skader som alvorlige blødninger før mindre skader
  • Be andre personer om å hjelpe de mindre alvorlig skadete eller å skaffe nødvendig utstyr
 5. Overvåk de skadete
  • Sjekk regelmessig livsviktige tegn hos de alvorlig skadete - bevissthetsnivå (reaksjon på tiltale), puls og pust - inntil hjelp kommer
  • Overbring denne informasjonen til ambulansepersonellet

Viktige tips

 • Sikre ulykkesstedet
  • Ved bilulykke - sett opp varselstrekanter minimum 50 m fra skadestedet i begge retninger, eventuelt på andre siden av uoversiktlig veistrekning
 • Ikke flytt på de skadete
  • La de tilskadekomne ligge der de er og gi dem førstehjelp
  • Ikke flytt på dem med mindre det å bli liggende innebærer fare
  • Hvis pasienten må flyttes: Hold hodet helt stabilt i forhold til kroppen uten å bevege nakken, og sørg for fri luftvei og at pasienten fortsetter å puste hele tiden