Informasjon, veiviser

Vurdering av skadet person

Slik vurderer du tilstanden til en skadet person.


Formål

  • Din første vurdering av en skadet, eventuelt bevisstløs person, er å sjekke om det foreligger pustestans, som trenger umiddelbar førstehjelp
  • Foreta en mer detaljert vurdering når du har klargjort at den skadede puster tilfredsstillende
Neste side