Informasjon, veiviser

Vurdering av skadet person

Førstevurdering

 • Er du eller den skadede i fare?
  • Dersom ja, din sikkerhet er viktigst
  • Forsøk å trygge området
 • Sjekk den skadede. Vurder bevissthet - rop, ta på, klem eller knip - er det noen reaksjon?
  • Dersom ja
   • Utfør en mer detaljert vurdering (se nedenfor)
   • Behandle eventuelle skader og tilkall ambulanse (ring 113) om nødvendig
  • Dersom nei
   • Rop på hjelp
   • Åpne luftveiene ved å bøye hodet bakover
   • Stabilisering av nakke skal ikke prioriteres ved livløshet og behov for å gi fri luftvei og/eller gi HLR
 • Sjekk om den skadede puster
  • Dersom ja
   • Undersøk om det foreligger livstruende skader
   • Plasser den skadede i stabilt sideleie og tilkall ambulanse
  • Dersom nei
   • Få noen andre til å ringe etter ambulanse
   • Start med munn-til-munn og hjertemassasje (legfolk: barn/voksen, helsepersonell: barn/voksen)
   • Fortsett inntil hjelp kommer eller til den skadede puster selv
Forrige side Neste side