Informasjon, veiviser

Vurdering av skadet person

Detaljert vurdering

 • Når den skadede er utenfor umiddelbar fare, og du har fastslått at ytterligere livreddende tiltak ikke behøves, bør du gjøre en grundigere vurdering av den skadede
 • Dersom den skadede klager over et bestemt problem, behandle det først
 • Med jevne mellomrom må du også følge med på livsviktige tegn
  • bevissthetsnivå
  • puls
  • åndedrett

Detaljer om ulykken

 • Forsøk å skaffe deg et helhetsbilde av situasjonen ved å spørre om følgende:
 • Hva skjedde?
  • Hvordan oppstod situasjonen?
  • Har den skadede hatt dette problemet før?
  • Er det noe som lindrer eller forverrer?
 • Når skjedde det?
  • Klokkeslett?
  • Hva holdt den skadede på med?
 • Hvor skjedde det?
  • Var den skadede på et bestemt sted når problemet startet?
 • Hvorfor skjedde det?
  • Vet den skadede hvorfor det skjedde?
  • Var det spesielle forhold som bidro til problemet?
 • Hvor lenge har problemet eller tilstanden pågått?
  • Har det nettopp startet eller har det pågått en tid?
  • Har det forandret seg?

Hvordan skjedde ulykken

 • Du kan få flere hint om mulige skader ved å klargjøre hvordan ulykken skjedde:
 • Fallulykke
  • Hvis den skadede har falt fra en høyde over 2 meter, kan vedkommende ha alvorligere skader som bekkenbrudd, ryggmargsskade eller skade på indre organer
 • Trafikkuhell
  • I en ulykke der den skadede er truffet i siden, er sjansen for alvorlige skader større enn om vedkommende ble truffet forfra
  • Dersom en sjåfør som har brukt setebelte, er truffet rett forfra eller bakfra, kan det gi nakkeslengskade med overstrukne muskler og overrevne leddbånd i nakken. Det kan også være bloduttredelser under setebeltet
 • Stupeulykke
  • Dersom en person har stupt og truffet bunnen i et svømmebasseng, kan det ha oppstått nakkeskade
 • Rideulykke
  • Dersom en person er kastet av hest i fart, kan det foreligge hode eller nakkeskade
Forrige side Neste side