Informasjon, veiviser

Vurdering av skadet person

Ved bevisstløshet - sjekk ytre tegn

 • Hvis den skadede ikke er i stand til å samarbeide, bør du se etter følgende:
 • Gjenstander som kan ha forårsaket skaden
 • Gjenstander som kan si noe om problemet, som brukte nåler og sprøyter, alkoholflasker, tegn på sniffing
 • Medisiner som kan indikere en sykdom hos den skadede
  • En inhalator som kan indikere astma
  • En nødsprøyte som kan indikere risiko for livstruende allergisk reaksjon (anafylaktisk sjokk)
 • Et kort som indikerer at vedkommende har allergi, diabetes eller epilepsi
 • Et spesielt armbånd, halsbånd, kort eller medaljong som inneholder medisinsk informasjon
 • Pasientens smarttelefon kan ha innlagte helsedata
Forrige side Neste side