Informasjon, veiviser

Vurdering av skadet person

Kroppsundersøkelsen

 • Det er viktig å undersøke en skadet person fra topp til tå for å kunne bedømme alvorlighetsgraden av skaden. Vanligvis gjøres dette av helsepersonell (lege), men noen ganger er omstendighetene slik at legfolk må gjøre denne vurderingen
 • Symptomer og tegn kan endre seg mens du vurderer den skadede
 • Følg med på livsviktige tegn - bevissthetsnivå, puls, åndedrett
 • Se etter tegn på skade, hør hva den skadede forteller, kjenn etter unormale forhold, lukter det uvanlig
 • Undersøk kroppen forsiktig samtidig som du snakker oppmuntrende og beroligende til den skadede
 • Still spørsmål som kan være relevante

Generelle symptomer og tegn

 • Spør om den skadede kjenner noen smerter, lokaliser smerten
 • Kjenn på huden - er den kald, klam, varm eller svett?
 • Se om huden er blå (cyanotisk), særlig på leppene
 • Sjekk pusten - den kan være rask, langsom, svak eller anstrengt
 • Sjekk pulsen - den kan være rask, langsom, svak eller uregelmessig
 • Følg med på bevissthetstilstanden - den skadede kan være søvnig, forvirret eller engstelig

Undersøk hode og hals

 • Hodet
  • Før hendene dine forsiktig over den skadedes hode. Hvis du mistenker en nakkeskade, må du unngå å bevege hodet
  • Kjenn etter tegn på blødning, hevelse eller "søkk" i hodeskallen - dette er tegn på brudd på hodeskallen
 • Ørene og nesen
  • Snakk klart inn i hvert øre og sjekk responsen
  • Se etter blod eller gul væske som kommer fra øret eller nesen - dette er tegn på brudd på hodeskallen
 • Øynene
  • Se etter blødning, skrammer, hevelse eller fremmedlegeme i øyet. Spør om den skadede ser klart
  • Se om pupillene er like store og om de trekker seg sammen når de utsettes for lys. Dersom de har ulik størrelse, kan det være tegn på hjerneskade
 • Munnen
  • Se etter blødning, bloduttredelse eller hevelse rundt munnen
  • Sjekk om det er noen ubehagelig lukt fra den skadedes ånde
 • Spør om den skadede har nakkesmerter
 • Sjekk om kragebeinet er deformert

Undersøk bryst og buk

 • Brystkassen
  • Se etter sår i brystkassen og om det er unaturlige bevegelser
  • Be den skadede trekke pusten dypt og se om brystkassen utvider seg symmetrisk - hvis ikke, kan det tyde på brystskade
  • Lytt etter hosting eller hvesing - det kan være tegn på forsnevring av luftveiene
  • Kjenn over ribbena etter hevelse, deformitet og ømhet
 • Buken
  • Se etter sår, bloduttredelser eller hevelser i buken
  • Kjenn etter ømhet eller stramninger i bukmuskulaturen - det kan være tegn på innvendig skade
 • Se på klærne om det er tegn til lekkasje av urin, avføring eller om det blør fra kroppsåpningene
 • Kjenn på bekkenet om det er tegn til deformitet

Vurder ryggen

 • Dersom den skadede klager over sterke ryggsmerter eller har vansker med å bevege lemmene, mistenk ryggskade og flytt ikke på den skadede
 • Spør om nummenhetsfølelse eller følelse av prikking i huden
 • Stabilisering av nakke skal ikke prioriteres ved livløshet og behov for å gi fri luftvei og/eller gi HLR

Undersøk armer og hender

 • Se etter blødning, bloduttredelser, hevelser eller feilstilling
 • Be den skadede om å bevege armene i de forskjellige leddene
 • Se etter tegn på nålestikk - kan innebære risiko for blodsmitte (hiv, hepatitt B)
 • Sjekk fargen på fingrene - dersom de er blå, kan det være tegn på skadet blodsirkulasjon eller en kuldereaksjon

Undersøk ben og føtter

 • Se etter tegn til blødning, bloduttredelse, hevelse eller feilstilling
 • Be den skadede om å bevege i de ulike leddene
 • Sjekk fargen på føttene og tærne - hvis de er blå, kan det være tegn på skadet blodsirkulasjon eller en kuldereaksjon
Forrige side