Informasjon, veiviser

Heteslag

Heteslag skyldes vanligvis tungt arbeid i varme omgivelser, ofte ledsaget av for lavt væskeinntak.

Hva er det?

 • Risikopersoner er eldre personer og overvektige, samt personer som trener i ekstrem varme
 • Andre forhold som øker risikoen, er dehydrering (inntørring), alkoholbruk, hjertekarsykdom og bruk av visse medisiner
 • En forverrende faktor ved denne tilstanden er at kroppens normale mekanismer for å takle varmebelastningen, som f.eks. svetting, ikke fungerer og gjør tilstanden alvorlig og livstruende
 • Tilstanden kan bli livstruende ved å skade hjernen og andre vitale organer

Symptomer og tegn

 • Høy kroppstemperatur
  • Det viktigste tegnet på heteslag er en markert økt temperatur - vanligvis over 40°C og varm, tørr og rød hud og mentale forandringer som varierer fra personlighetsendringer til forvirring og koma
 • Andre tegn kan inkludere:
  • Rask puls
  • Hurtig og overflatisk pust
  • Eventuelt betydelig svetting eller opphør av svetting
  • Kvalme og brekninger
  • Hodepine
  • Irritabilitet, forvirring eller bevisstløshet
  • Kramper
  • Besvimelse, som kan være det første tegnet hos et eldre menneske
  • Forhøyt eller forlavt blodtrykk

Førstehjelp

 • Dersom du mistenker heteslag:
  1. Fjern personen fra solen og inn i skyggen eller inn i et luftkondisjonert bygg. Fjern eventuelle ytterklær
  2. Ring 113 eller tilkall akutt medisinsk hjelp
  3. Kjøl ned personen ved å dekke han eller henne med fuktige laken eller ved å spraye på kjølig vann. Sørg for god lufting der pasienten er - med egen vifte eller ved at du eller andre vifter luften
  4. Ikke gi personen noe å drikke hvis vedkommende ikke er våken eller kaster opp
 • Følg med vedkommende
  • Registrer regelmessig livsviktige funksjoner som bevissthetsnivå, puls og pust inntil hjelp ankommer

Vil du vite mer?

 

Kilder

Referanser

 1. Douma MJ, Aves T, Allan KS, et al. First aid cooling techniques forheat stroke and exertional hyperthermia: a systematic review and meta-analysis. Resuscitation 2020;148:17390. PubMed
 2. Norsk Resuscitasjonsråd. Norsk Førstehjelpsråd sine anbefalinger for generell førstehjelp 2021. Publisert 18.06.2021. nrr.org