Informasjon, veiviser

Heteslag

Heteslag skyldes vanligvis tungt arbeid i varme omgivelser, ofte ledsaget av for lavt væskeinntak.

Temaside om Korona

Hva er det?

 • Risikopersoner er eldre personer og overvektige, samt personer som trener i ekstrem varme
 • Andre forhold som øker risikoen, er dehydrering (inntørring), alkoholbruk, hjertekarsykdom og bruk av visse medisiner
 • En forverrende faktor ved denne tilstanden er at kroppens normale mekanismer for å takle varmebelastningen, som f.eks. svetting, ikke fungerer og gjør tilstanden alvorlig og livstruende
 • Tilstanden kan bli livstruende ved å skade hjernen og andre vitale organer

Symptomer og tegn

 • Det viktigste tegnet på heteslag er en markert økt temperatur - vanligvis over 40°C og varm, tørr og rød hud og mentale forandringer som varierer fra personlighetsendringer til forvirring og koma
 • Andre tegn kan inkludere:
  • Rask puls
  • Hurtig og overflatisk pust
  • Eventuelt betydelig svetting eller opphør av svetting
  • Kvalme og brekninger
  • Hodepine
  • Irritabilitet, forvirring eller bevisstløshet
  • Kramper
  • Besvimelse, som kan være det første tegnet hos et eldre menneske
  • Forhøyt eller forlavt blodtrykk

Førstehjelp

 • Dersom du mistenker heteslag:
  1. Fjern personen fra solen og inn i skyggen eller inn i et luftkondisjonert bygg. Fjern eventuelle ytterklær
  2. Ring 113 eller tilkall akutt medisinsk hjelp
  3. Kjøl ned personen ved å dekke han eller henne med fuktige laken eller ved å spraye på kjølig vann. Sørg for god lufting der pasienten er - med egen vifte eller ved at du eller andre vifter luften
  4. Ikke gi personen noe å drikke hvis vedkommende ikke er våken eller kaster opp
 • Følg med vedkommende
  • Registrer regelmessig livsviktige funksjoner som bevissthetsnivå, puls og pust inntil hjelp ankommer

Vil du vite mer?

 • Hvordan unngå heteslag?
 • Heteslag - for helsepersonell