Svangerskapsuke 42

3. trimester

alternative text

Overtidig baby

Hvis det er korrekt at babyen nå er to uker overtidig, så vil babyen etter hvert bære litt preg av det. Vekten kan begynne å gå ned, og ved fødselen vil huden kunne være tørr og litt skrukken. Det er fordi det har begynt å tære på det beskyttende oljelaget i huden. Dette er kun forbigående forandringer. Det nyfødte barnet henter seg raskt inn igjen.

Vil du vite mer?

Termindato